Poznaj skład chemiczny swojej gleby!

Drodzy rolnicy! W produkcji roślinnej  w naszych gospodarstwach popełniamy wiele błędów, których konsekwencją są niższe plony. Bardzo często zdarza się, że bierzemy ziemię w dzierżawę, podejmujemy decyzję o siewie lub sadzeniu rośliny (np. jęczmień, który przez starszych rolników nazywany jest klasyfikatorem), a okazuje się, że roślina ta jest wymagająca pod względem pH. W ciągu produkcji uzyskujemy bardzo niskie plony. Gdybyśmy, przed podjęciem decyzji - jaką roślinę zasiejemy czy zasadzimy?

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - październik

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w omawianym okresie na   bieżąco obserwował sytuację w rolnictwie. W dniu 11 października 2016 r. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych w którym podtrzymuje sprzeciw  zawarty w piśmie z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie negocjacji  podpisania umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP). Jednocześnie zaznacza, że podpisanie, analogicznie do umowy TTIP, umowy CETA stanowi duże zagrożenie dla rolnictwa zarówno polskiego jak i europejskiego.

Prognozy FAO dla światowego rynku mięsa

Według najnowszego raportu FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) z października br., w 2016 r. światowa produkcja mięsa ogółem zwiększy się o nieco ponad 600 tys. ton lub 0,2%, i wyniesie 319,8 mln ton. Wzrośnie ona (produkcja) przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, krajach Unii Europejskiej, Brazylii, Indiach, Meksyku, Kanadzie oraz w Rosji. Spadnie zaś głównie w Chinach oraz Australii i Nowej Zelandii.

Egzekucje komornicze vs. przepisy ograniczające obrót nieruchomościami rolnymi

W odpowiedzi na zapytanie KRIR w kwestii odnoszącej się do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - dalej ukur (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.), Agencja Nieruchomości Rolnych wyjaśnia, że sprzedaż nieruchomości rolnej w ramach egzekucji komorniczej, której powierzchnia wynosi 0,3 ha i więcej, podlega pod regulację art. 2a ust. 1 ukur, z którego wynika, iż nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przez nabycie nieruchomości rolnej, w myśl art.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu

W dniu 17 października 2016 w Łowiczu odbyło się posiedzenie delegatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu. Zaproszeni goście na posiedzenie rady byli: Pani Renata Rutkowska-Liberska Kierownik ARiMR BP w Łowiczu, Pan Mariusz Cheba – Członek Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Pan Jan Znyk jako Przewodniczący Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w powiecie łowickim przywitał uczestników posiedzenia i przedstawił porządek obrad który został przyjęty przez delegatów.

W sprawie spółdzielni rolniczych

Rolnicze spółdzielnie zostały założone przez rolników posiadających gospodarstwa rodzinne. Przez lata na ich podstawie utworzono gospodarstwa towarowe z parkiem maszynowym i magazynami, które mogą używać członkowie tychże spółdzielni. Obecnie brak jest jakichkolwiek preferencji dla spółdzielni produkcyjnych w obowiązującym prawie a zachęca się rolników indywidualnych do tworzenia grup producenckich. Stworzone kilkadziesiąt lat wcześniej spółdzielnie rolnicze nie są ujmowane podmiotowo w zakresie nowo tworzonego prawa.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS