Pomoc dla poszkodowanych przez tegoroczne przymrozki

W związku z falą przymrozków, która w tym roku wystąpiła w kwietniu i maju, pozbawiając zwłaszcza sadowników plonów i powodując straty od 50 do 100% w uprawach i plantacjach, w dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wyasygnowanie środków finansowych na pomoc takim rolnikom, adekwatnie do pomocy, jaka została przekazana w związku z suszą w roku 2015 r. – w oparciu o protokoły szacunków strat sporządzone przez powołane do tego komisje.

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) obniżyła swoje prognozy zbiorów zbóż i soi w sezonie 2017/18

International Grains Council (IGC) w raporcie z 27 lipca zmniejszyła o 11 mln ton, do 2,038 mln ton oczekiwaną produkcję zbóż na świecie w sezonie 17/18. Oznaczać to będzie 4% spadek w porównaniu z rekordowym sezonem 2016/17 i drugi wynik w historii. Za cięcie prognoz odpowiada deficyt opadów w USA, Australii i UE, powodujący mniejszą wydajność oraz mniejszy areał zbiorów. Jednak bilans na rynku zbóż jest tylko nieco gorszy niż w czerwcu, ponieważ o 8,1 mln ton podniesiono zapasy początkowe (końcowe dla 2016/17) zbóż.

Wnioski na zwrot podatku akcyzowego od 1 do 31 sierpnia 2017 r.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Wyniki konsultacji publicznych w sprawie modernizacji i uproszczenia WPR

„Wspólna Polityka Rolna powinna być nadal zarządzana na szczeblu UE, a pomaganie rolnikom i ochrona środowiska powinny być jej głównymi celami” – to podsumowanie wyników konsultacji ogłoszonych podczas konferencji pt. „CAP: Have your say”, która odbyła się 7 lipca 2017 r. w Brukseli. Respondenci wskazywali na wyraźne cele przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej takie jak: zapewnienie uczciwego poziomu życia rolnikom i skuteczne zachęcanie ich do odegrania roli w walce ze zmianą klimatu oraz ochroną środowiska i zachowania różnorodności biologicznej.

Opinie do zmian w zatrudnianiu cudzoziemców do pracy sezonowej

W odpowiedzi na przedstawione do zaopiniowania projekty rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ustawy o promocji zatrudnienia samorząd rolniczy przedstawił swoje uwagi. Odnośnie projektu rozporządzenia MRPiPS w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przekazano, że rozporządzenie w § 2 pkt.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS