Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje

W związku z częstymi przypadkami nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin na terenie gmin zlokalizowanych w granicach właściwości miejscowej  Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, tut. Organ nadzoru górniczego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz.

Zmiany w płatnościach bezpośrednich od 2017 r.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 września 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Najważniejsze proponowane zmiany:

Przewidziano rozwiązania, które będą sprzyjać lepszemu wykorzystaniu wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych i budowaniu bardziej konkurencyjnej bazy surowcowej do produkcji pasz.

Trudna sytuacja w rolnictwie tematem spotkania w Sejmiku Województwa Łódzkiego

Trudna sytuacja rolników, m.in. z terenu województwa łódzkiego, była tematem spotkania zorganizowanego z inicjatywy Marka Mazura - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego przy współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego i Prezesem IRWŁ Bronisławem Węglewskim. Wśród przybyłych gości byli: członkowie zarządu województwa, członkowie zarządu IRWŁ – Andrzej Komala (Wiceprezes IRWŁ), Ewa Bednarek i Dariusz Kowalczyk, radni Sejmiku, członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji okołorolniczych, a przede wszystkim rolni

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada jak zwiększyć popyt na polską żywność

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji w sprawie możliwości podjęcia przez Rząd RP działań w zakresie stworzenia programu dożywiania w szkołach oraz na uczelniach wyższych na wzór programu 500+ skierowany do Prezes Rady Ministrów, resort rolnictwa poinformował, że na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U z 2016 r. poz. 543, z póżn.

Łódź nadal szuka nowych właścicieli kóz

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi poszukuje chętnych do przyjęcia (bezpłatnie) kóz:
2 kozy i 1 kozioł, przejętych w ramach postępowania administracyjnego.

Zwierzęta są pod opieką lekarza weterynarii. Kozy trzeba zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pabianicach.

Urząd pomoże przy rejestracji. Nie trzeba brać wszystkich zwierząt.

Osoba do kontaktu: Sylwia Dębicka – tel. 42 638 47 05; e-mail: s.debicka@uml.lodz.pl .

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS