Zapraszamy na Piknik Mleczny!

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaprasza na Piknik Mleczny (sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka), który odbędzie się w czasie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Sędziejowicach, w niedzielę - 24 września 2017 roku od godziny 12.  W programie promocja i degustacja produktów i przetworów mlecznych, konkursy dla dzieci i młodzieży, wystepy artystyczne. 

Zapraszamy! 

 

Komornik zabierze rolnikowi mniej

Minister Sprawiedliwości wydał nowe rozporządzenie, zawierające uaktualniony katalog wyłączeń inwentarza żywego i przedmiotów należących do rolnika w toku postępowania komorniczego. Pewne kompetencje w tym zakresie przyznał izbom rolniczym. Komornik nie zostawi już tylko tego, co rolnikowi niezbędne do wyżywienia siebie i rodziny, ale wszystko to, co umożliwi dalsze prowadzenie gospodarstwa. Zgodnie z założeniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r.

E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet.

Izba rolnicza wnioskuje do ministerstwa rolnictwa o pomoc poszkodowanym rolnikom

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela  o podjęcie inicjatywy mającej  na celu uruchomienie działań pomocowych jak w uchwale RM/129/2017 dla rolników z powiatu łódzkiego-wschodniego, poszkodowanych w wyniku gradobicia w czerwcu 2017r.

Poniosłeś straty w wyniku klęski żywiołowej? Zbliża się termin składania wniosków o pomoc

W terminie 5 - 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS