Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

1 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu  w Ministerstwie Środowiska Andrzeja Koniecznego (Pełnomocnika Ministra do spraw Puszczy Białowieskiej) z przedstawicielami izb rolniczych. Dyskutowano m.in. na temat dzierżawy obwodów łowieckich – izby rolnicze wydają opinie o współpracy z kołami łowieckimi w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia dotychczasowych umów dzierżawy obwodów łowieckich i koniecznością podpisania nowych umów.

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu Skierniewickiego

W dniu 24 lutego 2017 r. w Sali OSP w Cielądzu (powiat rawski) odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu Skierniewickiego. Obradom przewodniczył Pan Mariusz Cheba Przewodniczący Rady będący członkiem Zarządu IRWŁ oraz Andrzej Kowara Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego.

Posiedzenie Komisji Kobiet Copa

W dniu 28 lutego 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu udział wzięła Danuta Lebioda Przewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak.

Izby rolnicze członkiem EUFRAS

W dniach 22 i 23 lutego 2017 roku w Strarossel/Plovdiv w Bułgarii odbyło się posiedzenie zgromadzenia ogólnego EUFRAS (Europejskie Forum rolniczych i wiejskich usług doradczych). Krajowa Rada Izb Rolniczych jako nowo przyjęty członek organizacji brała udział po raz pierwszy w tym corocznym posiedzeniu. Z ramienia KRIR w dwudniowym spotkaniu uczestniczył Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski.

W pierwszym dniu spotkania przedstawiono prezentacje dotyczące rocznego sprawozdania działań EUFRAS na które w 2016 roku składały się:

Posiedzenie ad hoc Copa-Cogeca „Wspólna Polityka Rolna”

W dniu 27 lutego 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ad hoc „WPR”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wzięli udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz i Pan Mirosław Drygas. Spotkanie ekspertów było poświęcone konsultacjom społecznym Komisji Europejskiej pt. ”Unowocześnienie i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR)”. Na początku posiedzenia Sekretariat przedstawił kwestionariusz uczestnikom w celu przygotowania wspólnej odpowiedzi Komitetów Copa-Cogeca.

Spółdzielnie rolników – rząd przyjął projekt ustawy

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników, który na dzisiejszym posiedzeniu rządu przedłożył minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, jest kolejną propozycją legislacyjną zmierzającą do wzmocnienia pozycji rolników w całym łańcuchu żywnościowym. Spółdzielnie rolników mają być dobrowolnym zrzeszeniem. Proponowany system zachęt oparty został na zwolnieniach podatkowych. Dlatego też, jako forma pomocy publicznej, projekt ustawy o spółdzielniach rolników wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS