Bezpieczne zabawy na wsi

W dniu 29 czerwca 2017 roku Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci w okresie wakacji dla uczestników stanicy w Swędzieniejewicach. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego programu autorskiego „Trzeba tylko chcieć”. Na zaproszenie Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka, spotkanie z dziećmi przeprowadzili pracownicy Sieradzkiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy: Inspektor PIP Janusz Orzechowski oraz radca PIP Ewa Goszczurna.

Z drogi na plac

Dnia 15.07.2017 r przedstawiciele Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli na zaproszenie pana sołtysa Wacława Maniewskiego brali udział w uroczystości 32. rocznicy powstania Sołectwa Kłady gmina Zduńska Wola. Mieszkańcy Kład świętowali zakończenie projektu  "Z drogi na plac", który udało sie zrealizować dzięki ich kreatywnej pracy oraz pomocy Urzędu Gminy Zduńska Wola i Urzędu Marszałkowskiego. "Z drogi na plac" mieszkańcy przenieśli swoje pociechy, którym wybudowano boisko do gry w piłkę nożną i siatkowa.

Informacja na temat mięsa wieprzowego

Resort rolnictwa informuje, że produkty wytworzone z polskiej wieprzowiny są zdrowe i bezpieczne. Mięso używane do ich produkcji jest przebadane i pochodzi od zdrowych świń. W Polsce żadna chora świnia nie została przetworzona. Podawane w ostatnich dniach przez niektóre media informacje o wykorzystywaniu mięsa ze stref występowania wirusa ASF do produkcji specjalnych konserw są kłamstwem. Nieprawdą jest, że w tym roku były prowadzone jakikolwiek rozmowy dotyczące masowego przerabiania świń na konserwy. Nie były również na ten cel przeznaczone żadne środki.

Resort zdrowia uwzględnił uwagi samorządu rolniczego

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów, przesyłając wystąpienie do wiadomości ministra zdrowia oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, związku z informacjami o zaniechaniu przez resort zdrowia procedowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Wsparcie dla postulatów Koalicji Na Rzecz Biopaliw

W dniu 10 sierpnia 2017 r. Zarząd KRIR wraz z innymi organizacjami z otoczenia krajowego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego poparł postulaty zawarte w piśmie Koalcji na Rzecz Biopaliwdo Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło w sprawie najnowszych informacji o proponowanych przez Ministerstwo Energii zmianach przepisów w zakresie biopaliw w Polsce, a także ich praktycznych skutków w obszarze gospodarki, rolnictwa oraz pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Raport żniwny

Zbiory jęczmienia ozimego w kraju zakończono, a żniwa rzepakowe zaawansowane są w 40%. Zbiory pozostałych zbóż dopiero się zaczynają w oczekiwaniu na lepszą pogodę. Pogoda – dużo wilgoci i wysoka temperatura - ma bezpośredni wpływ na jakość i ilość zbieranego ziarna. Raporty producentów nie są optymistyczne. Rzepak tylko w południowo–wschodniej części kraju (60% skoszono) jest dobrej jakości i o wydajności średniej 3,5 t/ha.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS