Stanowiska Zarządu

Wniosek IRWŁ do KRIR - wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR w sprawie rozpatrzenie i dalszą realizację wniosków dotyczących: wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych ze względu na częste wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (liczne podtopienia), które uniemożliwiają rolnikom wjazd na pole. 

 

 

 

Wniosek IRWŁ do KRIR

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację wniosków zgłoszonych przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej.

Wniosek IRWŁ do Wojewody w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w czerwcu 2017 roku

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego i Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Wojewody Łodzkiego Zbigniewa Rau o podjęcie inicjatywy mającej  na celu uruchomienie działań pomocowych jak w uchwale RM/129/2017 dla rolników z powiatu łódzkiego-wschodniego, łęczyckiego poszkodowanych w wyniku gradobicia w czerwcu 2017r.

Wniosek IRWŁ do Ministerstwa o podjęcie działań w sprawie trudnej sytuacji na rynku ziemniaka

W imieniu Zarządu IRWŁ Bronisław Węglewski Prezes Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi w związku z licznymi sygnałami od rolników, szczególnie z powiatu sieradzkiego (tzw. zagłębia ziemniaczanego), z prośbą o podjęcie działań w sprawie trudnej sytuacji na rynku ziemniaka spowodowaną bardzo niską ceną. Obecna sytuacja na rynku zbytu ziemniaka budzi duży niepokój wśród producentów rolnych. Spowodowane to jest nadmierną podażą tego towaru.

Wnioski IRWŁ do KRIR

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy, wysłał pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR z prośbą  o rozpatrzenie następujących spraw

1.Urządzenia do pomiaru działek są nieprecyzyjne, tymi samymi urządzeniami przy wyznaczaniu PEG działki ewidencyjnej nie dolicza się tolerancji pomiaru a przy kontroli obszarowej tolerancję się dolicza.

Izba rolnicza wnioskuje do ministerstwa rolnictwa o pomoc poszkodowanym rolnikom

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela  o podjęcie inicjatywy mającej  na celu uruchomienie działań pomocowych jak w uchwale RM/129/2017 dla rolników z powiatu łódzkiego-wschodniego, poszkodowanych w wyniku gradobicia w czerwcu 2017r.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu