Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2016 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.838 zł 60 gr

130% tego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 gr.

IX w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy

W dniu 17 listopada 2016r.  odbyło się IX/V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego Łęczyca.

Pani Małgorzata Gabryelczak Przewodnicząca IRWŁ w Łęczycy zwołała posiedzenie, tematem przewodnim była” Ustawa o obrocie ziemią”, która w dalszym ciągu budzi wiele pytań i kontrowersji.  Omówiono bieżące informacje z pracy  Zarządu IRWŁ AR i MR, KRUS, RZD.W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz duża grupa rolników i zaproszeni goście.

KRIR i IRWŁ na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie

W dniach 25-27 listopada 2016 r. przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego uczestniczyli w pierwszej edycji Centralnych Targów Rolniczych w Centrum Targowo-Wystawienniczym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. W uroczystej inauguracji nowej rolniczej imprezy targowej uczestniczyli przedstawiciele izb rolniczych z całego kraju, z Prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem na czele. Obecni byli także parlamentarzyści i europarlamentarzyści. Artystyczną gwiazdą otwarcia targów był zespół Mazowsze.

VI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych

25 listopada 2016 r. podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie miało miejsce VI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika Top Agrar dr Piotr Łuczak, któremu wręczono brązową odznakę „Zasłużony dla samorządu rolniczego”. W posiedzeniu z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego uczestniczył Prezes IRWŁ - Bronisław Węglewski oraz Delegat IRWŁ do KRIR Adam Michaś.

Wystąpienie do Senatu w sprawie utrzymania wcześniejszych emerytur dla rolników

W związku z przyjęciem przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Zarząd KRIR wystąpił do Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej o wprowadzenie w ww. ustawie poprawki, która umożliwi rolnikom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS