Wniosek IRWŁ do ministra infrastruktury i budownictwa oraz odpowiedzi

W imieniu Zarządu IRWŁ  Bronisław Węglewski Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierował pismo do Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa w związku z licznymi uwagami rolników zaniepokojonych zamykaniem i likwidacją przejazdów kolejowych na drogach wewnętrznych, które przechodzą przez tory magistrali kolejowej nr 130, łączącej Śląsk z Wybrzeżem. Drogi te zapewniają rolnikom dojazd do pól w związku z tym Zarząd IRWŁ wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia utrzymania ww. przejazdów.

Odpowiedź Ministra Środowiska na wniosek KRIR w sprawie wilków

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił pismem z dnia 28 października 2016 r. znak KRIR/MR/W/1339/2016 do Ministra Środowiska o przywrócenie wilka na listę zwierząt łownych. Od 1998 roku wilk otoczony jest pełną ochroną prawną i populacja tego gatunku wzrosła w sposób zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców bieszczadzkich wsi (czytaj >>>).

Odszkodowania za szkody powodowane przez bobry - bez utraconych korzyści

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu KRIR, popierające wniosek Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, do Ministra Środowiska (pismo z dnia 7 grudnia 2016 r. znak:KRIR/MR/W/1487/2016) dotyczące uregulowania zasad wypłaty odszkodowań za szkody powodowane przez bobra europejskiego (Castor fiber), tak aby Skarb Państwa wypłacał odszkodowanie za rzeczywiste szkody wyrządzone przez te zwierzęta, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przedłożył następujące informacje:

Sprawozdanie z działalności IRWŁ za miesiąc czerwiec 2017r.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne   i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje  z instytucjami sektora rolniczego,  okołorolniczego.

Porozumienie IRWŁ z Politechniką Łódzką

28 czerwca 2017 roku  w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego pan Prezes IRWŁ - mgr Bronisław Węglewski wraz z panem mgr inż. Andrzejem Komalą - Wiceprezesem IRWŁ podpisali porozumienie z  Politechniką Łódzką - Wydziałem Bio­technologii i Nauk o Żywności, który reprezentowali pani prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz - Dziekan Wydziału oraz pan  dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik - Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji. Na mocy porozumienia Izba będzie uczestnikiem niektórych projektów reali­zowanych przez Politechnikę Łódzką, mających na celu m.in.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS