Apel Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników i Hodowców trzody chlewnej

W sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

1) Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.

Konsultacje Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020

MRiRW informuje, że do 15 września 2016 roku trwać będą konsultacje społeczne przygotowanego przez resort rolnictwa projektu „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020”. Celem programu jest wypracowanie koncepcji długofalowego rozwoju krajowego sektora rolno-żywnościowego. Resort rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag i propozycji na adres:program@minrol.gov.pl

Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich – projekt ustawy do konsultacji

Do konsultacji społecznych 12 sierpnia skierowany został projekt ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich (AROW). Obecna struktura instytucjonalnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, oparta w szczególności na działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) nie zapewnia efektywnej realizacji koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rada Ministrów 16 sierpnia  przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Najważniejsze proponowane rozwiązania

Ministerstwo Zdrowia w sprawie szczepień przeciwko HPV

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas III Konferencji Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR w sprawie rozszerzenia kalendarza szczepień ochronnych poprzez wprowadzenie szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu (HPV) jako obowiązkowe, resort zdrowia przekazał wyjaśnienia, iż Rada Sanitarno Epidemiologiczna w swoich rekomendacjach wskazała na potrzebę wprowadzenia szczepień przeciwko HPV do Programu Szczepień Ochronnych (PSO), jako jedną z wielu potrzeb.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS