Debata rolnicza w Sejmiku Województwa Łódzkiego

Reprezentanci rolników z całego województwa 10 marca 2017 roku zebrali się w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego, żeby rozmawiać o przyszłości rolnictwa w kraju i województwie łódzkim. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ oraz delegaci na Walne Zgromadzenie IRWŁ oraz liczni przedstawiciele Rad Powiatowych IRWŁ z całego województwa. Gościem specjalnym spotkania był Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie

W dniu 1 marca 2017 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa łódzkiego w Pajęcznie, które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady – Pan Jacek Koziński. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz zaproszeni goście: Maciej Rabenda, pracownik BP ARiMR w Pajęcznie  i Robert Kasielski, Naczelnik Wydziału ds. Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich. Ponadto uczestniczył Grzegorz Łuczak, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu. Posiedzenie miało charakter informacyjny.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Radomsku

W dniu 06.03.2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Radomsku. Spotkanie odbyło się z udziałem delegatów Izby oraz zaproszonych gości: Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku – Pani Katarzyny Brackiej, Zastępcy Powiatowego  Lekarza Weterynarii – Pana Piotra Kunerta oraz Dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  w Radomsku – Pani Jolanty Olczyk. 

Można składać wnioski o pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Będą dotacje na zmianę profilu gospodarstwa w związku z ASF

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowywany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

XII w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach

W dniu 01.03.2017r.  odbyło się XII/V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Poddębicach. W związku z kończącymi się dziesięcioletnimi umowami dzierżawy Kół Łowieckich. Rada Powiatowa IRWŁ w Poddębicach spotkała się aby ocenić działalność Kół Łowieckich na terenie powiatu poddębickiego. Podczas dyskusji członkowie Rady przytaczali liczne przykłady ze swoich doświadczeń w kontaktach z kołami łowieckimi przy szacowaniu szkód w użytkach zielonych i uprawach rolnych. Rozmawiano o naborze wniosków: od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS