Łódź nadal szuka nowych właścicieli kóz

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi poszukuje chętnych do przyjęcia (bezpłatnie) kóz:
2 kozy i 1 kozioł, przejętych w ramach postępowania administracyjnego.

Zwierzęta są pod opieką lekarza weterynarii. Kozy trzeba zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pabianicach.

Urząd pomoże przy rejestracji. Nie trzeba brać wszystkich zwierząt.

Osoba do kontaktu: Sylwia Dębicka – tel. 42 638 47 05; e-mail: s.debicka@uml.lodz.pl .

Święto ziemniaka w Gminie Kodrąb

W słoneczne popołudnie, 11 września 2016 roku, na placu Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie odbyło się już po raz 15 – sty  „Święto Ziemniaka”. Organizatorami imprezy była Gmina Kodrąb oraz firma BUGAJ Sp. z o.o. Na przybyłych uczestników czekało wiele atrakcji m.in. konkursach na największą bulwę czy podnoszenie 25kg worka z ziemniakami.

Możliwość podjęcia pracy przez pobierających rentę strukturalną

W dniu 19 września 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o zmianę przepisów art. 13 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2001 r. nr 52, poz. 539) w zakresie umożliwienia osobie pobierającej rentę strukturalna podjęcie dodatkowej pracy.

Wsparcie dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa

Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Jest to nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

Nowa pomoc dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw

28 września 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadza ono możliwość udzielania pomocy finansowej producentom mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie, powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.:

niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym,

zobowiązań cywilnoprawnych.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS