Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu 1 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. w godzinach popołudniowych potwierdzono wystąpienie pierwszego w 2019 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12089 indyków, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zgierskiego

Delegaci powiatu zgierskiego spotkali się na posiedzeniu Rady w dniu 12 grudnia 2019 roku. Posiedzenie poprowadził przewodniczący Rady – Jerzy Kuzański. Tematem posiedzenia były sprawy związane z bieżącą sytuacją w rolnictwie. Omawiano sprawy związane z wapnowaniem gleb – dofinansowanie do wapna, sprawy związane z chorobą ASF i odstrzałem dzików. Pani kierownik Biura Pow. ARiMR Agata Grzelak-Makowczyńska omówiła bieżące zadania realizowane przez agencję tj. wypłata dopłat obszarowych i pomocy suszowej.

Budowa zbiorników wodnych bez pozwoleń

W związku z wnioskiem Zarządu KRIR w sprawie budowy zbiorników retencyjnych do 1 ha bez pozwoleń wodnoprawnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że nie uzyskano zgody na realizację w trybie uproszczonym obiektów o większych rozmiarach, z uwagi na możliwe znaczące oddziaływanie takich inwestycji na środowisko. Obiekty te będzie można wykonywać na dotychczasowych zasadach tj.

Wsparcie z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF - nabór trwa do 31 grudnia

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać do 31 grudnia 2019 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy. Nabór trwa od 27 sierpnia 2019 r. Pomoc finansowana jest w ramach PROW 2014 - 2020. To drugi nabór wniosków o taką pomoc przeprowadzony w mijającym roku. O przyznanie pomocy  w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”  mogą ubiegać się dwie grupy rolników.

Do 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami - wnioski można składać od 30 grudnia

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r.  ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS