Zazielenianie – skomplikowane i nieskuteczne

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował 12 grudnia 2017 r. sprawozdanie specjalne nr 21/2017 pt. „Zazielenianie – bardziej złożony system wsparcia dochodów, który nie jest jeszcze skuteczny pod względem środowiskowym”, za które odpowiada członek Trybunału Samo Jereb. Zdaniem Trybunału jest mało prawdopodobne, by płatności mające zachęcać rolników do podejmowania działań proekologicznych przyczyniły się do poprawy wyników wspólnej polityki rolnej w zakresie oddziaływania na środowisko i zmiany klimatu.

Utworzenie marki Polskie Nasiona

W dniach 7-8 grudnia 2017 roku w Regietowie odbyło się spotkanie kierownictwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Zarządów Spółek hodowli roślin KOWR, kierownictwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB i Spółek Grupy IHAR oraz Instytutu Ogrodnictwa, dotyczące wspólnej promocji polskich nasion roślin rolniczych i ogrodniczych w kraju i zagranicą.

Wesołych świąt i szczęśliwego 2018 Roku!

Drodzy Rolnicy, Mieszkańcy obszarów wiejskich, W tym szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu swoim, Zarządu IRWŁ oraz pracowników IRWŁ, życzę Państwu wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym oraz ciepłych spotkań z przyjaciółmi i współpracownikami. Niech ten wyjątkowy czas tak polskich, bogatych w tradycję i przeżycia duchowe świąt, da nam wiele refleksji i energii na kolejny Nowy 2018 Rok.

MRiRW na temat przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie zgodności przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U z 2016 r. poz. 843 oraz z 2017 r. poz. 1238), dotyczących wzywania rolników do ponoszenia opłat hodowlanych w związku z wysiewem przez nich nasion roślin wyhodowanych we własnym gospodarstwie z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, resort rolnictwa przekazał, że zgodnie z art. 188 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zgodności ustaw i przepisów prawa z Konstytucją RP orzeka Trybunał Konstytucyjny.

Umożliwienie korzystania z dróg leśnych - Wniosek zgłoszony przez Prezesa IRWŁ Bronisława Węglewskiego

W dniu 19 grudnia 201 7 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas X Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 27 listopada 2017 r. przez Bronislawa Weglewskiego - Prezesa IRWŁ, zwrócił się do Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko o umożliwienie korzystania ze zmodernizowanych dróg leśnych rolnikom i mieszkańcom wsi.Modernizacje wyżej wspomnianych dróg sfinansowano z funduszy unijnych i środków Lasów Państwowych.

Nie ma zgody na przedłużenie terminu wykonania zabiegów agrotechnicznych

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie rozważenia możliwości wydłużenia obowiązujących terminów na zastosowanie nawozów naturalnych, resort rolnictwa poinformował, że w związku z wejściem w życie opublikowanej w dniu 23 sierpnia 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), nastąpiła zmiana podejścia do wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS