68. posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie

7 grudnia 2017 r. odbyło się 68 posiedzenie izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Specjalnym gościem posiedzenia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel. Na posiedzeniua dyskutowano na następujące tematy:

Bieżąca sytuacja na rynku, plony, podsumowanie jesiennych prac polowych

Dyskusja nt. przyszłości WPR po 2020 r. po ogłoszeniu Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie modernizacji i uproszczenia WPR – Przyszłość Żywności i Rolnictwa.

Rolnictwo Zrównoważone oraz

Ostatnie w 2017 r. posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się Prezydia Komitetów Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Prezydium wziął udział członek zarządu KRIR Robert Nowak. W pierwszym dniu Prezydiów do udziału w Prezydiach zaproszono Michela Barnier głównego negocjatora Komisji Europejskiej do spraw Brexitu, Komisarza Phila Hogana i wice-przewodniczącego Komisji Europejskiej i Komisarza Jyrki Katainena.

Apel IRWŁ do ministra rolnictwa o podjęcie działań w związku z ASF

W imieniu Zarządu IRWŁ, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z licznymi sygnałami od rolników – producentów trzody chlewnej, z prośbą o podjęcie działań w celu skutecznego zwalczania rozprzestrzeniającej się na terenie kraju choroby ASF. Ostatni potwierdzony przypadek wirusa ASF wykryto w powiecie legionowskim, blisko granicy województwa łódzkiego. Producenci trzody chlewnej (głównie z powiatu piotrkowskiego, wieruszowskiego – tzw.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc listopad 2017 r.

Część merytoryczna. Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017r.

Jubileusz 20-lecia Łódzkiego Rynku Hurtowego "Zjazdowa" S. A.

Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. powstał w 1997 roku, w miejscu gdzie od początku lat 80–tych odbywał się tradycyjny handel warzywami i owocami. Była to inicjatywa środowiska kupieckiego i samorządu lokalnego. Połączone kompetencje: zasobów, umiejętności i wiedzy dały zamierzone efekty. Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. – stał się rynkiem hurtowym o zasięgu ponadregionalnym, na którym producenci rolni sprzedają warzywa i owoce.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS