Ceny na krajowym rynku zbóż

Na rynku widać duże zainteresowanie zakupem mokrej kukurydzy. Jej cena spada wraz z wzrostem ofert sprzedaży. Aktualna cena transakcyjna kukurydzy przy wilgotności 30% w gospodarstwie to 525-535 zł/t (netto). Kukurydza sucha kupowana jest w cenie 735 do 760 zł/t (netto).Dostępne się oferty kukurydzy importowanej w cenie 745 zł/t (netto) z dowozem do centrum kraju.

"W ŻNIWA STRASZNY BYŁ ZADYMEK, TERAZ CZAS NA ODPOCZYNEK" KILKA SŁÓW O DOŻYNKACH

Dożynki, czyli święto plonów, to zjawisko wielowymiarowe, a co istotne aktualne, żywe i ważne dla społeczności wiejskiej. Zazwyczaj człowiek świętując zaklinał, błagał, prosił zaświaty o łaskę i wsparcie, starał się wywróżyć lub sprowokować korzystny dla niego obrót spraw. Na tym tle dożynki są świętem szczególnym. Człowiek – niesiony radością z zakończonej pracy - ośmiela się wszem i wobec, z dumą prezentować swoje możliwości oraz osiągnięcia, sam stając się po trosze bohaterem święta.

Monitoring Suszy Rolniczej, raport nr 12

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2018; okres: 12 (11.VII - 10.IX)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych oraz krzewów i drzew owocowych.

Więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłaconych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja) – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Nie będzie dodatkowej instancji odwoławczej w szacowaniu szkód

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenia możliwości odwołania do instytucji państwowych od wyniku szacowania szkody w uprawach rolnych z dopłatami skarbu państwa, wnioskując o rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowej instancji odwoławczej, reprezentującej Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS