Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z województwa łódzkiego do Karpacza

W dniach 16-19 listopada 2017 roku delegaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz rolnicy z terenu województwa łódzkiego, brali udział w wyjeździe studyjno-szkoleniowym do Karpacza. Uczestników wyjazdu powitał Bronisław Węglewski– Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, który wraz z Jerzym Kuzańskim – Dyrektorem IRWŁ przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Izby, a także podzielił się refleksjami dotyczącymi udziału w pracach komisji ekspertów przy UE, podkreślając fakt ciągłości finansowania rolnictwa po roku 2020.

Czas na ekologię! - zapraszamy na konferencję

Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień wraz Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego - Bronisławem Węglewskim i z partnerami: Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Ekosystem – Dziedzictwo Natury serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "Czas na ekologię!", która odbędzie się 4 grudnia 2017 roku w Łodzi (Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa", sala konferencyjna).  

Spotkanie w sprawie ziemi

13 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie konsultacyjne zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Sekretarz Stanu MRiRW Zbigniew Babalski oraz przedstawiciele organizacji rolniczych. Z ramienia KRIR w spotkaniu uczestniczył Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Wyższy zwrot akcyzy – jak co roku nie uwzględniono w budżecie

W związku z pismem KRIR w sprawie podwyższenia zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r., stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz zwiększenia limitu, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego – resort rolnictwa jak prawie co roku poinformował, że uwzględniając kwotę środków ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

Zakaz handlu w niedzielę a rynki hurtowe

W dniu 7 listopada 2017 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z uwagi nad toczącymi się pracami w Sejmie RP nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre dni  (druk nr 870) zwrócił się do Pani Premier Beaty Szydło o wyłączenie spod przepisów ww. projektu ustawy handel oraz czynności związane z handlem dokonywane:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS