Opinie na temat realizacji PROW 2007-2013

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne na temat realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca wszystkich, w szczególności rolników, organizacje branżowe, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony do udziału w tych konsultacjach. Potrwają one do 20 kwietnia 2018 r.

Kwestionariusz konsultacji 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat budowy zbiorników retencyjnych

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie budowy zbiorników retencyjnych w Polsce, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformował, że gospodarowanie wodami obejmuje szereg działań zmierzających do wykorzystania kształtowania zasobów wodnych oraz zaspokajania potrzeb społecznych i gospodarczych pojedynczych użytkowników, społeczności oraz całego kraju.

Zapraszamy na spotkanie w sprawie ASF

Izba Rolnicza Województwa Łodzkiego, jako jeden ze współorganizatorów, 9 lutego 2018 roku zaprasza do Grabicy (sala OSP) na spotkanie dotycząc zapobiegania rozprzestrzenianiu się ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń). W spotkaniu spodziewany jest udział Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Rafała Romanowskiego, posłów na Sejm RP - m .in. Roberta Telusa, Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego - Bronisława Węglewskiego, Wójta Gminy Grabica - Krzysztofa Kulińskiego, przedstawicieli Solidarności Rolników Indywidualnych. 

Zapraszamy! 

Konsultacje w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że rozpoczęły się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Zmiana rozporządzenia wynika z potrzeby dokonania aktualizacji w roku 2018 wykazu odmian zakazanych do stosowania w Polsce poprzez dokonanie zgodności z wykazem odmian kukurydzy MON 810 znajdujących się w 36. pełnym wydaniu Wspólnego katalogu.

Są pieniądze na kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. Ich zaletą jest to, że część należnego bankom oprocentowania spłaca za rolników ARiMR.

7 lutego 2018 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom limity akcji kredytowej na 2018 rok oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów w tym okresie.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS