ARiMR: składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019.  Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r. Z  wnioskiem, by rolnikom dać dodatkowy czas na ubieganie się o dopłaty, wystąpiła do ministra Krajowa Rada Izb Rolniczych, uzasadniając go m.in. problemami pogodowymi.

Resort rolnictwa odpowiada na wniosek KRIR ws. składki zdrowotnej opłacanej za pomocników rolnika

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie składki zdrowotnej opłacanej przez rolników za pomocników rolnika, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło w dniu 29 kwietnia 2019 r. w przedmiotowej sprawie. Składka zdrowotna opłacana przez rolnika za pomocnika rolnika jest płacona miesięcznie i jest niepodzielna. Nie ulega ona proporcjonalnemu zmniejszeniu, gdy osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu tylko przez część miesiąca, z tytułu zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Minister Środowiska odpowiada na wniosek KRIR ws. zmiany obowiązującego modelu łowiectwa

W marcu 2019 r. Zarząd KRIR skierował do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia KRIR V Kadencji w sprawie podjęcia działań mających na celu zmiany ustawy Prawo łowieckie i dostosowanie jej do przepisów prawa obowiązującego w krajach europejskich.

Wniosek skierowany przez KRIR do Prezesa Rady Ministrów został przekierowany do resortu środowiska.

W związku z tym Minister Środowiska udzielił odpowiedzi w przedmiotowej sprawie pismem z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Szanowni Pańtwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Miast, Miast-Gmin i Gmin, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uprzejmie informuję, że uchwałą nr 1/2019r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. zostały zarządzone wybory  do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 28 lipca 2019r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS