Ceny na krajowym rynku zbóż

W ostatnim tygodniu września najbardziej na wartości straciło żyto, którego ceny spadły z 750 do 720 zł/t (żyto konsumpcyjne). Ceny żyta paszowego spadły z 720 do 690 zł/t (średnio). Tańsze, ale importowane żyto konsumpcyjne oferowane w cenie 700-710 zł/t (na południowym-wschodzie) cieszy się niewielkim zainteresowaniem. Na rynku pojawia się coraz więcej kukurydzy, a jej cena w zależności od rejonu utrzymuje się w przedziale 690-720 zł/t. Cena pszenicy zarówno konsumpcyjnej jak i paszowej utrzymuje się na stałym poziomie, ale popyt na to zboże jest mniejszy.

Pieniądze z PROW na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 przewidziano wsparcie na inwestycje chroniące  gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) czy powodzią. Wnioski o taką pomoc będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. Można to zrobić osobiście przez upoważnioną osobę lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. 

Ubezpieczenie dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

28 września br. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł ponownie umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Umowa obowiązywać będzie od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16.

IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie doszacowania strat

W związku z ukazaniem się w dniu 27 września 2018r. Komunikatu dotyczącego bezzwłocznego oszacowania strat w uprawach wg najnowszych wskazań IUNG, które dotyczą zagrożenia upraw ziemniaków i buraków cukrowych, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Prezes Bronisław Węglewski wystosował pismo w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzyszofa Ardanwskiego. Prezes IRWŁ zaznaczył, że rolnicy z woj. łódzkiego, a szczególnie z powiatu sieradzkiego tzw.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS