Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej - październikowe wydanie W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo, co roku, 15 października, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej. Datę tę ogłosiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji z grudnia 2007 r. W dokumencie podkreślono, że w wielu częściach świata to kobiety zajmują się uprawą i hodowlą, zapewniając żywność, wodę i opał swoim rodzinom. My w Polsce doceniamy ogromny wkład kobiet w rozwój gospodarstw rolnych, a także w scalanie i pielęgnację rolniczych rodzin. O tak ważnej roli kobiet z obszarów wiejskich, a także ich udziale w m.in.

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Rolniczej Ameryka Północna i Unia Europejska

Międzynarodowa Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska odbywa się cyklicznie co 2 lata w wybranym kraju Ameryki Północnej lub Europy i jest okazją do spotkań oraz wymiany doświadczeń rolników z całego świata. 38. edycja konferencji odbyła się w tym roku w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, w dniach 3 -4 października. Wśród panelistów i specjalistów z Unii Europejskiej był przedstawiciel Polski, ekspert Komisji Rolnictwa w UE - Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy na XXIII Międzynarodowe Targi branży art. spożywczych "PRODEXPO 2017"  w Mińsku

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku na Białorusi pragnie uprzejmie poinformować, że w ramach XXIII Międzynarodowych Targów branży art. spożywczych "PRODEXPO 2017"  w Mińsku  (największe i najbardziej znaczące targi w RB) dla zainteresowanych polskich firm i organizacji/instytucji zostanie zorganizowane stoisko promocyjno-informacyjne WPHI.

Sprawy rolnictwa na posiedzeniach komisji sejmowych w czasie 48. posiedzenia Sejmu

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 września 2017 r. rozpatrzyła poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Krzysztofa Jurgiela (druk nr 1838).

Uzasadnienie wniosku przedstawił pan poseł Mirosław Maliszewski (PSL). Komisja negatywnie zaopiniowała  wniosek. Posłem  sprawozdawcą wybrano pana Roberta Telusa (PiS).

Poniżej stenogram  wystąpienia prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych pana Wiktora Szmulewicza na tym posiedzeniu:

Resort rolnictwa o pomocy dla poszkodowanych w wyniku trudnych warunków pogodowych

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego dotyczący pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku nawałnic i intensywnych opadów deszczu oraz w nawiązaniu do wcześniejszej odpowiedzi resortu rolnictwa, w której przedstawiono informacje o pomocy przewidzianej w przyjętej przez Radę Ministrów uchwale w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów

Należy zapewnić rekompensaty wodno-środowiskowe na dotychczasowym poziomie

Realizując wniosek z IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 16 września 2017 r. w Spale, Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w kwestii obniżenia o 45% w stosunku do obecnej, alokacji finansowej przewidzianej na realizację Działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS