Przechowywanie i terminy stosowania obornika

Zgodnie z ogłoszonym i obecnie obowiązującym w całej Polsce „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2018, poz. 1339) obornik jako nawóz naturalny stały należy przechowywać w bezpieczny dla środowiska sposób, który zapobiega przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

Warunki przechowywania obornika

X jubileuszowe Święto Kupca oraz 10-lecie Wojewódzkiego Związku Zrzeszającego Kupców i Usługodawców

Kupcy z Łodzi i regionu w sobotę, 24 listopada 2018 roku świętowali jubileuszową X edycję Święta Kupca oraz 100-lecie Wojewódzkiego Związku Zrzeszającego Kupców i Usługodawców. Organizatorami imprezy byli: Łódzka Federacja Kupiecka, Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. oraz Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi. Uroczystość, która odbyła się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym MTŁ przy al. Politechniki zgromadziła ponad 1000 osób.

W sprawie okresu dzierżawy w nowozawieranych umowach dzierżawy z ZWRSP

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany procedury wydzierżawiania nieruchomości rolnych przez KOWR na 10 lat lub więcej (pismo do pobrania >>>), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje co nastepuje: "W myśl Zarządzenia nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego z dnia 09.10.2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości ZWRSP, zmienionego Zarządzeniem nr 28/2018/Z z dnia 22.02.2018 r. - okres dzierżawy, co do zasady, powinien wynosić 10 lat, chyba że z cech nieruchomości (tj.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego

W dniu 8.11.2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie. Wśród zaproszonych gości byli Naczelnik BP ARiMR w Opocznie Pani Emilia Koźmińska oraz Członek Zarządu IRWŁ Pan Dariusz Kowalczyk. Pani Emilia Koźmińska poinformowała Radę o czynnościach jakie teraz są wykonywane w BP ARiMR w Opocznie m.in. wypłacanie zaliczek, dopłat bezpośrednich, ONW, rolnośrodowiskowych do końca listopada mają być wypłacone zaliczki wszystkim uprawnionym do tego.

IDZIE REWOLUCJA W KOŁACH GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koło gospodyń wiejskich (KGW) to obok jednostek OSP jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Obecnie jest ich około 21 tysięcy powstałych w ramach Kółek Rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia. Organizacje te skupiają ponad milion osób. Nowe przepisy zakładają aktywizację działalności kół a przez to wszechstronny rozwój terenów wiejskich.

Tworzymy kanon kuchni polskiej

Wszystkich miłośników kuchni polskiej zapraszamy do współpracy i zaangażowania się w projekt „Kanon kuchni polskiej”/„Polskie dziedzictwo kulinarne”. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło się opracowania „Kanonu kuchni polskiej”/„Polskiego dziedzictwa kulinarnego”. Celem projektu jest określenie i skodyfikowanie tradycyjnych cech, metod lub przepisów polskiej kuchni, bogactwa jej smaków, produktów i potraw, które będą uważane za podstawę tej kuchni.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS