Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego

W dniu 02 czerwca 2017 r. w Świetlicy Środowiskowej w Regnowie (powiat rawski) odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego. Obradom przewodniczył Pan Mariusz Cheba Przewodniczący Rady oraz członek Zarządu IRWŁ. W obradach uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście: Pani Bożena Cichowicz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Pani Małgorzata Chojecka Naczelnik w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Iwona Kacprzyk i Pan Jarek Kijo z Firmy NovaFarm.

Propozycje samorządu rolniczego dotyczące planu pracy sejmowej Komisji rolnictwa

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego Andrzej Komala - Wiceprezes IRWŁ wystosował do Pana Jarosława Sachajki- Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi dotyczące pisma nr  RRW-015-171/2017 z dnia 6 czerwca 2017r. "W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego proponuję, aby przy opracowywaniu planu pracy Komisji na II półrocze 2017r.

Wniosek do KRIR - działania PROW 2014-2020

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski złożył do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych wniosek zgłoszony przez Radę Powiatową IRWŁ w Opocznie.  Wniosek dotyczy możliwości skorzystania z działań w ramach PROW 2014-2020 przez wszystkich rolników, a nie tylko będących na KRUS-ie. Producenci rolni  często nie mogą utrzymać się z pracy w gospodarstwie rolnym i dodatkowo pracują będąc ubezpieczeni w ZUS-ie, co uniemożliwia im skorzystanie z programów na rozwój gospodarstwa. 

Wniosek IRWŁ do Wojewody Łódzkiego o uruchomienie procedur pomocowych dla rolników

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski złożył wniosek do Wojewody Łódzkiego Pana Zbigniewa Rau o uruchomienie procedur pomocowych dla rolników z naszego województwa. Po raz kolejny obszar województwa łódzkiego, a w szczególności powiat łódzki-wschodni, poddębicki, radomszczański został dotknięty niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Oprócz wcześniejszych kwietniowych i majowych przymrozków - w wyniku których ucierpiały głównie sady, plantacje jagodowe, plantacje truskawek - w dniu  6 czerwca 2017r.

Uwagi KRIR do rządowego projektu ustawy - Prawo wodne

W dniu 6 czerwca 2017 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych przesłała uwagi do rządowego projektu ustawy - Prawo wodne  Zaproponowane przepisy, szczególne związane z wdrożeniem Dyrektywy Azotanowej będą miały istotny wpływ na konkurencyjność polskich rolników. Nowy program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, według szacunków projektodawców dotknie 466 tys.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS