Samorząd rolniczy w sprawie wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r., samorząd rolniczy pozytywnie ocenił skuteczne działania przeprowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które umożliwiają rozpoczęcie wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r. już od 16 października br. w wysokości 70% należnej płatności.

Decyzje Rady Ministrów w zakresie ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt tworzy zachęty podatkowe dla producentów rolnych uzyskujących dodatkowe przychody z przetwarzania produktów rolnych domowym sposobem. Możliwa będzie sprzedaż żywności wytworzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny, w tym do sklepów, restauracji czy stołówek. Umożliwiono m.in. korzystanie z opodatkowania 2 proc.

Materiał siewny – jak postępować w przypadku zastrzeżeń do jego jakości?

Wybór materiału siewnego, jako środka produkcji, ma kluczowy wpływ na opłacalność założonej uprawy, wielkość i jakość uzyskanego plonu, koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat. Aby mieć pewność otrzymania, po pierwsze, materiału siewnego oczekiwanej jakości, a po drugie, dopłat do zużytego materiału siewnego, należy pamiętać, aby:

Wydłużenie terminu składania wniosków o pomoc suszową

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu do 31.10.2018 r. terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą. Do biur powiatowych ARiMR wpłynęło do tej pory ok. 28,5  tys. wniosków na łączną kwotę ok. 171 mln zł, z czego:

Kredyty preferencyjne na zakup środków do produkcji rolnej w 2018 r.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych na zakup środków do produkcji rolnej.

21 września 2018 r. na internetowej platformie aplikacyjnej, Agencja udostępniła współpracującym bankom limit akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup środków do produkcji rolnej (linia KSP), w następującej wysokości:

limit akcji kredytowej w wysokości 500 mln zł,

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS