Zmiany w zgłaszaniu zdarzeń do Systemu IRZ-Nowości w portalu IRZ

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, ze względu na stwierdzone przez organy Inspekcji Weterynaryjnej przypadki ubijania w rzeźniach zwierząt pourazowych, których stan nie pozwalał na transport i które powinny zostać ubite z konieczności w gospodarstwie - w rejestrze zwierząt gospodarskich będą rozdzielone dane dotyczące zwierząt ubitych w gospodarstwie na użytek własny od zwierząt ubijanych  z konieczności, któr

W niedzielę wybory do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo, 28 lipca 2019 roku, już w tę niedzielę od 8:00 do 18:00, w 56 gminach naszego województwa  będziemy wybierać przedstawicieli rolników do samorządu rolniczego naszego województwa. W pozostałych 118 gminach mandaty zostały obsadzone bez głosowania ze względu na niezgłoszenie się większej liczby kandydatów niż mandatów przysługujących danej gminie, w 3 okręgach wybory nie odbędą się z uwagi na niezgłoszenie się kandydatów. Poniżej znajdziecie Państwo listę lokali wyborczych wraz z nazwiskami kandydatów do Rady Powiatowej IRWŁ z danej gminy.

Koła gospodyń wiejskich wnioskują o ponad 20,6 mln zł

5978 wniosków na łączną kwotę ponad 20,6 mln zł złożyły do końca czerwca koła gospodyń wiejskich, które w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ubiegają się o wsparcie finansowe. Na pomoc dla kół przeznaczonych jest w 2019 r. 40 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 7 maja  2019 r. i potrwa w biurach powiatowych Agencji do  31 października 2019 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel.

Na problemy z szacowaniem strat w uprawach – prywatny rzeczoznawca

W związku z wystąpieniem Zarządu KRIR  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wniosku Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej dotyczącego usprawnienia systemu ubezpieczeń upraw rolnych (trudności z ubezpieczeniem traw i roślin paszowych, wadliwe szacowanie szkód) Resort Rolnictwa odpowiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości wpływu na proces szacowania strat i podejmowane decyzje przez zakłady ubezpieczeń.

Lipcowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, 28 lipca 2019 roku, w ostatnią niedzielę lipca, wybierzemy nowych przedstawicieli rolników z naszego regionu, nowy samorząd rolniczy naszego województwa. Zachęcam wszystkich Państwa do udziału w wyborach do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Polskie Izby Rolnicze to historia sięgająca XIX wieku, a także okresu międzywojennego, to historia wielu pokoleń polskich rolników, ich ciężkiej codziennej pracy i walki o niepodległość.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS