Problemy rolników w związku z wykonywaną pracą

W związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów, jakie napotykają rolnicy w swojej pracy ze strony mieszkańców wsi niebędących rolnikami, 25 lipca 2018 r. Zarząd KRIR przekazał MRiRW swoje propozycje. Samorząd rolniczy docenia fakt, że resort rolnictwa dostrzegł wagę tego problemu oraz wyraża nadzieję, że Rząd podejmie skuteczne działania w tym kierunku. Niemniej jednak, samorząd rolniczy przekazał pod rozwagę propozycje, które mogłyby wpłynąć na unormowanie tej sytuacji.

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie

W dniu 26 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie,  która wprowadza zmiany w ustawie – Prawo łowieckie, dotyczące szacowania szkód łowieckich. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. wprowadza zmiany w ustawie – Prawo łowieckie, dotyczące szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z regulacją prawną obowiązującą od dnia 
1 kwietnia 2018 r. (zmiana ustawy - Prawo łowieckie przyjęta przez Sejm w dniu 22 marca 2018 r.), szacowania szkód łowieckich, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

Turystyka wiejska – konkurs

Na wsi najlepiej − 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Potrafisz skutecznie przyciągać turystów na wieś i umilać im pobyt? Weź udział w konkursie, w którym Polska Organizacja Turystyczna wybierze 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Jako zwycięzca skorzystasz z całego wachlarza działań promocyjnych. Otrzymasz wyjątkową szansę, by zaprezentować swoją praktykę w albumie, który ukaże się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Odwiedzą Cię fotograf i bloger turystyczny. Efekty sesji fotograficznej pozwolą Ci wzbogacić promocję oferty.

Samorząd rolniczy postuluje wydłużenie terminu składania protokołów suszowych

Mając na uwadze wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, a także skalę szkód oraz liczbę protokołów, jaką Komisje szacujące straty są zobowiązane sporządzić, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wydłużenie terminu składania wojewodom właściwym ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, protokołów oszacowania szkód - do 60 dni.

(Źródło: KRIR)

Wnioski o premie dla młodych rolników do 30 lipca br.

Wnioski o przyznanie pomocy na "Premie dla młodych rolników" można składać do 30 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Operacje typu "Premie dla młodych rolników" finansowane są z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS