Copa-Cogega w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności

5 czerwca 2018 r. Copa i Cogeca wezwały ministrów rolnictwa państw UE do rzeczywistego uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w przyszłości poprzez środki mające na celu przyciągnięcie do tego sektora młodych ludzi. Propozycje Komisji Europejskiej nie oznaczają uproszczenia. Copa-Cogeca jest bardzo zaniepokojona ich skutkami w wzywa ministrów, by zadbali o to, aby następna WPR zapewniła rolnikom i spółdzielniom prostsze i jaśniejsze zasady i narzędzia polityczne, z których będą mogli korzystać. Polityka ta musi również pozostać wspólnotowa.

Mercosur – niepokój Copa i Cogeca

Copa i Cogeca wystosowały 24 maja 2018 r. list do komisarz Cecilii Malmström, w którym jasno sprzeciwiły się dalszym ustępstwom w sektorze rolnictwa w zamian za korzyści dla innych sektorów gospodarki w negocjacjach z południowoamerykańskim blokiem handlowym Mercosur. Sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen wyjaśnił, że UE już poszła na znaczne ustępstwa dotyczące rolnictwa względem krajów Mercosur, nie otrzymując nic w zamian.

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór na cztery w ramach poddziałania PROW 2014-2020:
01 czerwca do 31 lipca 2018 r. - Działanie 8 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów 
18 czerwca do 17 lipca 2018 r  - Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw - operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw 
28 czerwca do 27 lipca 2018 r. - Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych 

25 czerwca upływa termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie ARiMR 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS