Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Skierniewickiego

W dniu 26 stycznia 2018 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie (powiat skierniewicki) odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu Skierniewickiego. Obradom przewodniczył Pan Andrzej Kowara Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego oraz Pan Mariusz Cheba Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej, Członek Zarządu IRWŁ.

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście:

Zapraszamy na II Konferencję „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze”

7 marca 2018 roku zapraszamy do Krakowa - Al. 29 Listopada 46 - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego na kolejną edycję konferencji edukacyjnej  - „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze”  na temat skutecznego i naturalnego rozwiązywania problemów​ z zakwaszeniem gleb w Polsce. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji 

Nowe regulacje prawne dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne

Od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji złożenia po terminie:

oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych,

informacji dotyczących zmian mających wpływ na wymiar składek, np. zmniejszenia/zwiększenia powierzchni gospodarstwa rolnego.

Najważniejsze zmiany w najbliższym naborze na modernizację

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, iż w dniu 18 stycznia podana została przez Prezesa Agencji informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji poprawą, jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej prod

Po wniosku samorządu rolniczego, Wojewoda Opolski uchylił uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

W odpowiedzi na prośbę samorządu rolniczego o stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie Wojewoda Opolski przekazał, że z uwagą zapoznał się wnioskiem i odpowiadając na przedmiotowy wniosek, na podstawie art.

Negocjacje z Mercosur - UE podwyższa ofertę dotyczącą wołowiny

Copa i Cogeca sprzeciwiły się decyzji UE o znacznym podwyższeniu oferty dotyczącej wołowiny do 99 000 ton w negocjacjach z blokiem handlowym Ameryki Łacińskiej Mercosur.  Ponad 75% naszego importu wołowiny - 246 000 ton - już teraz pochodzi z tych krajów. Fakt, iż UE podwyższyła ofertę na wołowinę w zamian za ustępstwa w innych sektorach jest nie do zaakceptowania. Potrzebujemy sprawiedliwych i zrównoważonych umów handlowych, dzięki którym na naszym rynku nie będzie dochodzić do nadpodaży.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS