IRWŁ do Ministra Energii w sprawie tzw. ustawy odległosciowej

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ  popierając wniosek  członków Rady powiatowej IRWŁ w Sieradzu w sprawie nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, wystosował pismo do Krzysztofa Tchórzewskiego Ministra Energii o podjęcie działań w sprawie zmiany przepisów. W dniu 16 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zapisy ustawy wniosły zasadnicze zmiany w procedurze lokalizacji turbin wiatrowych, m.in.:

Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE

18 listopada  2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE, podczas którego ministrowie omówili projekt przepisów przejściowych, które umożliwią realizację wypłat dla rolników na obecnych zasadach w 2020 r . i 2021 r. Dla Polski istotne jest, aby w okresie przejściowym państwa członkowskie mogły realizować nadal swoją strategię m.in. w zakresie wykorzystania możliwości, jakie daje przesunięcie środków między filarami WPR.  Polska bardzo mocno opowiada się za pełnym wyrównaniem płatności bezpośrednich w następnym okresie  programowania 2021-2027.

W kwestii stawki zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r.

18 listopada 2019 r. Zarząd KRIR przekazał stanowisko samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r., w którym zwraca uwagę, iż zaproponowana w projekcie stawka zwrotu w wysokości 1 zł na 1 litr oleju jest zdaniem izb rolniczych za niska i w żaden sposób nie uwzględnia obecnych warunków prowadzenia produkcji rolniczej. 

WPR a wymiana pokoleniowa

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przygotował raport informacyjny na temat oceny wpływu WPR na wymianę pokoleniową. Koncepcja wymiany pokoleniowej jest szeroka i obejmuje wiele tematów i sektorów. Według danych demograficznych proporcja osób w wieku produkcyjnym w Unii Europejskiej stale się kurczy, natomiast względna liczba osób na emeryturze rośnie.

Konferencji Inicjatywa białkowa COBORU

8 listopada 2019r. na terenie woj. łódzkiego we Włodzimierzowie odbyła się konferencja pn. Inicjatywa Białkowa COBORU. Uczestnikami spotkania byli członkowie Łódzkiego Zespołu PDO, przedstawiciele samorządu województwa łódzkiego oraz powiatu i gminy, członkowie ARiMR, ŁODR, WIORiN, SCHR, KOWR, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii, zainteresowani rolnicy oraz hodowcy roślin i zwierząt z terenu woj. łódzkiego.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS