Wniosek KRIR o umożliwienie emerytowi dalszego prowadzenia gospodarstwa - wyjaśnienia MRiRW

Odpowiadając na wniosek przyjęty na VI Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 9.12.2020 r.,  o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz przepisów dotyczących opodatkowania siedliska, w którym zamieszkuje rolnik-emeryt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił następujące wyjaśnienia:

KRUS: zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie w 2021 r.

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w 2021 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne na takich samych zasadach jak w roku poprzednim. Zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne Kasa pobierze od wypłacanych emerytur, rent, rodzicielskich świadczeń uzupełniających i świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Silne mrozy - zadbaj o zwierzęta!

Mrozy sięgające minus -20 st. C mogą zagrażać nawet dużym zwierzętom gospodarskim. Nie powinny zostawać na dworze na noc. Jeśli jednak gospodarz wypuszcza krowy na dwór, nie powinny tam zostawać zbyt długo, muszą też mieć schronienie, np. wyścieloną słomą wiatę - zaopatrzoną w świeże siano, które doda zwierzętom energii. Zimą stosuje się też bardziej treściwe pasze, np. kiszonki i sianokiszonki dla bydła czy pasty energetyczne dla koni. Nie zaleca się podawania buraków czy marchwi, które szybko zamarzają i mogą zaszkodzić.

15 stycznia zapraszamy na konferencję "Służebność na obszarach wiejskich"

Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami, Prawa Rolnego i Ochrony Środowiska UAM serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem „Służebności na obszarach wiejskich”, która odbędzie się 15 stycznia 2021 roku (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji UAM, ul. Niepodległości 53 w Poznaniu od godz. 10.00. Referaty dotyczyć będą przede wszystkim służebności mieszkania, służebności przesyłu i służebności gruntowej. Prelegentami w pierwszej części Konferencji będą m.in. Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń (UAM, Poznań); Prof. dr hab.

Nie będzie obniżenia wskaźników działań inwestycyjnych w PROW

W dniu 12 stycznia 2021 r.MRiRW odniosło się do wniosku KRIR w sprawie obniżenia wskaźników dotyczących działań inwestycyjnych PROW w związku z trudną sytuacją, która wystąpiła w wielu gospodarstwach rolnych na skutek pandemii COVID-19, a także problemów spowodowanych epidemią ASF i poinformowało, że nie ma konieczności zmiany ogólnych zasad obowiązujących w instrumencie wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obsza

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS