Wydarzenia

IRWŁ do MRiRW w sprawie kukurydzy z Ukrainy

W imieniu Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wicepremiera Rady Ministrów i  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją, że nieprawdą jest, że kukurydza pochodząca z Ukrainy jest wolna od mikotoksyn. Rolnicy mają badania, które pokazują, iż przekroczenia występują w DON-paskowa dwukrotnie i więcej oraz zapach stęchły jest kukurydzy.

     Pakiet Super Rolnik  zakwalifikowany do pierwszego etapu konkursu Izydory 2023 – Produkt Przyjazny dla Rolnika!

Pakiet Super Rolnik  oferowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych „TUW” został zakwalifikowany do pierwszego etapu konkursu Izydory 2023 – Produkt Przyjazny dla Rolnika, którego organizatorem jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. – wydawca Top Agrar, Elita, Profi i Tygodnika Poradnik Rolniczy.

Działania izby rolniczej - luty 2023

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje  opinie   w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie do wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w rolnictwie i podejmuje działania min. kierując wnioski w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji do odpowiednich instytucji według ich kompetencji.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zduńskowolskiego

W dniu 20 lutego 2023r odbyło się  Posiedzenie Rady  Powiatu Zduńskowolskiego IRWŁ . Delegaci Rady Powiatu Zduńskowolskiego IRWŁ  na czele z Przewodniczącym Zenonem Kowalskim spotkali się  z rolnikami w celu omówienia bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie. Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej PT KRUS w Zduńskiej Woli i uczestniczyli w nim rolnicy z powiatu zduńskowolskiego oraz zaproszeni goście z instytucji współpracujących na rzecz rolnictwa: ARiMR, KOWR Łódź, WIORIN Łódź, ŁODR w Bratoszewicach oraz KRUS Zduńska Wola.

Lutowe wydanie miesięcznika "W nowej roli"

Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że jednym z najważniejszych elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest gleba Od niej zależy jakość i ilość płodów rolnych, no i najważniejsze - opłacalność produkcji rolnej.  W tym numerze miesięcznika „W nowej roli” na stronach 8 i 9 publikujemy opracowanie na temat możliwości i barier wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności produkcji rolnej. W naszym kraju powinien to być jeden z podstawowych zabiegów agrotechnicznych stosowanych przez rolników w Polsce.

IRWŁ do KRIR w sprawie dopłat dla producentów zbóż dotkniętych niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy

W  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i popierając wnioski członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z uwagami do  zaprezentowanej przez MRiRW propozycji dopłat dla producentów zbóż dotkniętych niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy:

1) Limit pomocy  do 50 ha jest nie do przyjęcia, pomoc powinna przysługiwać do 300 ha jak mówi ustawa o gospodarstwie rodzinnym.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia