Sprawozdania z prac izby

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc listopad 2023r.

Część merytoryczna - Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje  opinie   w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2024 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok ogłoszona  w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. wynosi 89,63 zł za 1dt.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc październik 2023r

Część merytoryczna

W omawianym miesiącu w dniach od 4 października do 10 października 2023r. odbyły się pierwsze posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ, podczas których odbyły się wybory Przewodniczących Rad Powiatowych IRWŁ i Delegatów na Walne Zgromadzenie IRWŁ we wszystkich powiatach województwa łódzkiego. Członkowie Rad Powiatowych IRWŁ dokonali wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Powiatowej  IRWŁ oraz Delegata na Walne Zgromadzenie IRWŁ. Wybrane osoby weszły w skład Walnego Zgromadzenia IRWŁ w VII kadencji.

Działania izby rolniczej – wrzesień  2023

Część merytoryczna. Wrzesień 2023r. był miesiącem w którym odbyły się  wybory do Rad Powiatowych IRWŁ. Do 4 września 2023r. kandydaci do Rad Powiatowych IRWŁ mogli zarejestrować się w Komisjach Okręgowych na terenie województwa łódzkiego. Wykaz terminów rejestracji w poszczególnych okręgach wyborczych był dostępny zarówno na stronie internetowej IRWŁ oraz w poszczególnych siedzibach Komisji Okręgowych.

Strony

Subskrybuj RSS - Sprawozdania z prac izby