Sprawozdania z prac izby

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  za miesiąc styczeń 2021 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W dniu 5 stycznia 2021 r. została przesłana do KRIR ankieta – ocena Planu Strategicznego  Wspólnej Polityki Rolnej  na lata 2021-2027.

Strony

Subskrybuj RSS - Sprawozdania z prac izby