Sprawozdania z prac izby

Działania izby rolniczej - luty 2023

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje  opinie   w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie do wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w rolnictwie i podejmuje działania min. kierując wnioski w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji do odpowiednich instytucji według ich kompetencji.

Działania izby rolniczej – styczeń   2023

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje  opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w rolnictwie i podejmuje działania min. kierując wnioski w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji do odpowiednich instytucji według ich kompetencji.

Działania izby rolniczej – listopad  2022

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje  opinie   w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2022 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok ogłoszona   w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. wynosi 74.05 zł za 1dt.

Działania izby rolniczej – październik  2022

Część merytoryczna. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje  opinie   w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2022 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. wynosi 74.05 zł za 1dt. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w rolnictwie i podejmuje działania min.

Strony

Subskrybuj RSS - Sprawozdania z prac izby