Projekt „Łódź dla młodych przedsiębiorców” - Łódź, łódzki wschodni, tomaszowski, zgierski, pabianicki i brzeziński w woj. łódzkim

Projekt „Łódź dla młodych przedsiębiorców” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

IV w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

IV w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 15 czerwca 2021 roku w nowym budynku Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi na ulicy Beskidzkiej nr 124, w sali konferencyjnej W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, Wiceprezes IRWŁ Andrzej Komala, Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Adam Michaś, Jacek Ossowicz oraz zaproszeni goście.

Rada Powiatowa IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego

W dniu 11.06.2021 w Starostwie Powiatowym w Opocznie  odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Powiatu Opoczyńskiego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opocznie Pan Marian Kacprzak, który przywitał zaproszonych gości i delegatów RP w Opocznie.  Na posiedzeniu wśród zaproszonych gości byli obecni: Pan Robert Telus Poseł na Sejm RP, Janusz Ciesielski Dyrektor KOWR OT w  Łodzi, Starosta Opoczyński Marcin Baranowski, Jerzy Kuzański Dyrektor IRWŁ w Łodzi, Pani Sylwia Wąski Kierownik PZ ODR w Opocznie.

Rada Powiatowa IRWŁ Powiatu Brzezińskiego

W dniu 8 czerwca 2021 roku w Urzędzie Gminy w Brzezinach odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Brzezińskiego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Eugeniusz Supera witając zaproszonych Gości i Delegatów. Delegaci spotkali się celem omówienia bieżących spraw dotyczących rolnictwa. Informację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rogowie na temat działalności w zakresie dopłat bezpośrednich i funduszy na rzecz obszarów wiejskich w roku 2020 przedstawiła z-ca Kierownika Liliana Jagiełło.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS