IRWŁ do KRIR w związku z sygnałami od producentów rolnych w sprawie zmiany zasad sprzedaży prekursora materiałów wybuchowych

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes Bronisław Węglewski wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza w związku z licznymi sygnałami od producentów rolnych w sprawie  zmiany od 01-02-2021 roku zasad sprzedaży prekursora materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019r. IRWŁ prosi o podjęcie działań mających na celu uproszeczenie druku oświadczenia nabywcy do podania danych teleadresowych.

COVID-19 u zwierząt futerkowych - kredyt zamiast odszkodowania

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie wprowadzenia zmian do przepisów rozporządzeń Ministra Rolnictwa ustanawiających chorobę COVID-19 u norek jako chorobę zwalczaną z urzędu, umożliwiających hodowcom zwierząt futerkowych uzyskanie odszkodowania w związku z wykryciem SARS-COV-2 u norek, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 26 lutego 2021 r., informuje co nastepuje:

KRUS: zmniejszenie/zawieszenie świadczeń - nowe kwoty

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 marca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 820 zł 60 gr,

130% tego wynagrodzenia, tj. 7 095 zł 40 gr.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS

Od 1 do 14  marca 2021 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna. Zasiłek opiekuńczy przysługuje  w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS