IRWŁ do KRIR w sprawie drastycznych obniżek cen skupu mleka

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR z prośbą o interwencję w sprawie drastycznych obniżek cen skupu mleka w mleczarniach. W województwie łódzkim OSM Radomsko obniżyło cenę skupu aż o 50 groszy za litr, a inne mleczarnie podobnie obniżyły ceny. Tak drastyczne obniżki i zejście poniżej 2,00 zł za litr mleka dla rolnika będzie skutkować nieopłacalnością produkcji mleczarskiej, a co za tym idzie likwidacją stad krów mlecznych przez rolników i brakiem krajowego mleka w sklepach.

Prace nad Kodeksem Rolnym

27 stycznia 2023 r. w Sejmie RP odbyło się wspólne posiedzenie trzech zespołów parlamentarnych, podczas którego omawiano projekt Kodeksu Rolnego. W spotkaniu uczestniczył Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, który podkreślił, że jest to bardzo potrzebne prawo, które będzie chronić produkcję rolną na obszarach wiejskich, a także ureguluje prawa własności.

XVIII Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych Drobiu Ozdobnego i Gołębi

W dniach 21-22.01.2023r. w Wieluniu odbyła się XVIII Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi. Poprzednia edycja odbyła się  w 2020 r., w kolejnych dwóch latach nie doszła do skutku z powodu epidemii koronawirusa. W tym roku  uczestniczyło w niej 120 wystawców z całej Polski, a także z Litwy i Słowacji. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego rerezentował Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ. 

KRIR - potrzebna pilna interwencja na rynku zbóż i nawozów

W dniu 17 stycznia 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o podjęcie pilnych działań mających na celu stabilizację sytuacji na rynku zbóż, rzepaku oraz energii. Aktualnie notowany jest spadek cen zbóż oraz rzepaku, a rolnicy mają problem z ich sprzedażą.

Wniosek RP IRWŁ Łódź-Wschód do KRIR w sprawie rozszerzenia pomocy dla rolników

W imieniu Zarządu IRWŁ i na wniosek członków Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie Łodzkim-Wschodnim Prezes Izby Roniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych  Wiktora Szmulewicza o podjęcie działań w sprawie rozszerzenia formuły wsparcia finansowego o nazwie - ,,Pomoc dla rolnikow szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" w ramach działania ,,Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazj

IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie ogłaszania naborów dla poddziałania 19.1

Szanowny Panie Ministrze, w związku z pełnioną przez Pana funkcją instytucji zarządzającej, w tym również w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwracam się o podjęcie czynności kontrolnych i objęcie szczególnym nadzorem naborów ogłaszanych przez Województwo Łódzkie – Zarząd Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w ramach działania 19.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS