Walne Zgromadzenie VI Kadencja

Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

VIII - ostatnie w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 28 czerwca 2023 rok w sali konferencyjnej siedziby Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej nr 124. W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli Przewodniczący, Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ oraz zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji rolniczych.

Rolnictwo w Łódzkiem – VII w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

VII w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 12 grudnia 2022 rok w sali konferencyjnej siedziby Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej nr 124. W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ oraz przedstawiciele instytucji rolniczych.

Rolnictwo w Łódzkiem – VI Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

VI w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 20 czerwca 2022 rok w sali konferencyjnej siedziby Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej nr 124. W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ oraz przedstawiciele instytucji rolniczych.

Wnioski podjęte przez członków VI/VI Walnego Zgromadzenia IRWŁ skierowane do KRIR

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski przesyłał wnioski podjęte przez członków VI/VI Walnego Zgromadzenia IRWŁ w dniu  20 czerwca  2022r. do Prezesa IRWŁ Wiktora Szmulewicza w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji. 

Strony

Subskrybuj RSS - Walne Zgromadzenie VI Kadencja