Przetargi/Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2021

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2021

Zamawiający– Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z siedzibą
                       ul. Beskidzka 124, 91-610 Łódź, NIP: 725-15-12-675 zaprasza do                   

                        złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych, których                            

                       wartość bez podatku od towarów i usług nie przekracza kwoty                        

IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OGŁASZA PRZETARG NA BUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO - ETAP II

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg na budowę budynku administracyjno-biurowego - etap II, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 124 (działka ewid. 46/2, obręb W-4, Gmina Miasto Łódź, woj. łódzkie).

DOKUMENTACJA 

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 PLN

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Kredyt zostanie przeznaczony na wykończenie budynku administracyjno - biurowego położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 124.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony - nr IRWŁ/R/4422/2017 - pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego – stan surowy zamknięty 

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego informuje, że przetarg nieograniczony - nr IRWŁ/R/4422/2017 - pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego – stan surowy zamknięty – wygrała firma P.H.B. ZAMBUD II – Bartłomiej Biniek, 98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62. Cena oferty z VAT to 1 294 606, 06 zł.

Kryterium: cena: 50, 25 pkt

Kryterium: gwarancja: 40 pkt

Łączna punktacja: 90, 25 pkt

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OGŁASZA PRZETARG NA BUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO - stan surowy zamknięty

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg na budowę budynku administracyjno-biurowego - stan surowy zamknięty, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 124 (działka ewid. 46/2, obręb W-4, Gmina Miasto Łódź, woj. łódzkie).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Strony

Subskrybuj RSS - Przetargi/Zamówienia