Stanowiska Zarządu

IRWŁ do KRIR - wnioski członków RP IRWŁ w Opocznie i Poddębicach

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie oraz członków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach, Dyrektor Biura IRWŁ Jerzy Kuzański skierował do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR  proszę o ich rozpatrzenie i dalszą realizację.

IRWŁ do KRIR - wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z wnioskiem członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim. W związku z informacją ukazaną na stronie internetowej ARiMR o możliwości składania przez rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. wniosków o pomoc finansową  w terminie od 7 czerwca do 30 czerwca 2021r. Rada Powiatowa prosi o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów odnoszące się do kryterium średniej rocznej produkcji rolnej.

IRWŁ do KRIR - owoce miękkie

Zarząd IRWŁ skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR w sprawie cen minimalnych owoców miękkich. Do Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dochodzą sygnały od rolników- producentów owoców miękkich, iż zakłady przetwórcze informują, że nie mają potrzeby kupować w tym roku wiśni, ponieważ posiadają duże zapasy z poprzedniego roku. Wstępne kalkulacje mówią o 1 zł/kg za owoce do tłoczenia i 1,25 zł/kg za owoce do mrożenia. Podobna sytuacja dotyczy czarnej porzeczki i agrestu. Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wnioskuje o podjęcie działań ww.

IRWŁ do KRIR - gradobicie i przymrozki

W imieniu Zarządu IRWŁ, Dyrekotr IRWŁ Jerzy kuzański wysłał pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza  w związku ze zgłaszanymi sygnałami od rolników powiatu skierniewickiego i rawskiego o braku możliwości zawierania z firmami ubezpieczeniowymi umów ubezpieczeniowych od skutków gradobicia czy przymrozków. Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego prosi o podjęcie działań mających na celu pomoc rolnikom. W załączeniu pismo Rady Powiatowej  IRWŁ w Rawie Mazowieckiej ww. sprawie. 

IRWŁ do KRIR - w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych kryzysem COVID-19

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów, aby w przypadkch losowych (np. śmierci wnioskodawcy) przyznana pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 nie podlegała zwrotowi.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu