Stanowiska Zarządu

IRWŁ do MRiRW w sprawie kukurydzy z Ukrainy

W imieniu Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wicepremiera Rady Ministrów i  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją, że nieprawdą jest, że kukurydza pochodząca z Ukrainy jest wolna od mikotoksyn. Rolnicy mają badania, które pokazują, iż przekroczenia występują w DON-paskowa dwukrotnie i więcej oraz zapach stęchły jest kukurydzy.

IRWŁ do KRIR w sprawie dopłat dla producentów zbóż dotkniętych niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy

W  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i popierając wnioski członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z uwagami do  zaprezentowanej przez MRiRW propozycji dopłat dla producentów zbóż dotkniętych niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy:

1) Limit pomocy  do 50 ha jest nie do przyjęcia, pomoc powinna przysługiwać do 300 ha jak mówi ustawa o gospodarstwie rodzinnym.

IRWŁ do KRIR - dopłaty bezpośrednie w 2023 roku

W  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie  Łódzkim-Wschodnim, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o ponowne podjęcie działań, by dopłaty bezpośrednie w 2023 roku były naliczane według dotychczasowych zasad.  Z instytucji zajmujących się doradztwem dla rolników dowiadujemy się, że kształt nowego systemu dopłat bezpośrednich, który ma zacząć obowiązywać od tego roku, nie został jeszcze ostatecznie dopracowany.

IRWŁ do KRIR w sprawie drastycznych obniżek cen skupu mleka

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR z prośbą o interwencję w sprawie drastycznych obniżek cen skupu mleka w mleczarniach. W województwie łódzkim OSM Radomsko obniżyło cenę skupu aż o 50 groszy za litr, a inne mleczarnie podobnie obniżyły ceny. Tak drastyczne obniżki i zejście poniżej 2,00 zł za litr mleka dla rolnika będzie skutkować nieopłacalnością produkcji mleczarskiej, a co za tym idzie likwidacją stad krów mlecznych przez rolników i brakiem krajowego mleka w sklepach.

Wniosek RP IRWŁ Łódź-Wschód do KRIR w sprawie rozszerzenia pomocy dla rolników

W imieniu Zarządu IRWŁ i na wniosek członków Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie Łodzkim-Wschodnim Prezes Izby Roniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych  Wiktora Szmulewicza o podjęcie działań w sprawie rozszerzenia formuły wsparcia finansowego o nazwie - ,,Pomoc dla rolnikow szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" w ramach działania ,,Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazj

IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie ogłaszania naborów dla poddziałania 19.1

Szanowny Panie Ministrze, w związku z pełnioną przez Pana funkcją instytucji zarządzającej, w tym również w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwracam się o podjęcie czynności kontrolnych i objęcie szczególnym nadzorem naborów ogłaszanych przez Województwo Łódzkie – Zarząd Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w ramach działania 19.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu