Stanowiska Zarządu

Pismo IRWŁ do KRIR w sprawie zniesienia ASF z powiatu łowickiego

W związku z licznymi sygnałami od rolników - producentów trzody chlewnej w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR z prośbą o interwencję w sprawie zniesienia strefy z ograniczeniami I stopnia ASF z powiatu łowickiego. W powiecie łowickim co roku notuje się spadki liczby gospodarstw 10-15%  w produkcji trzody chlewnej, wymogi jakie rolnik musi spełnić w strefie z ograniczeniami nie sprzyjają rozwojowi produkcji.

IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o dopłaty do kukurydzy

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierował pismo do Czesława Siekierskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o dopłaty do kukurydzy ze względu na krótki termin (od 22.02 do 29.022024r.) przyjowania wniosków przez biura powiatowe ARiMR. 

Odpowiedź Ministra Rolnictwa 

IRWŁ do Wojewody Łódzkiego - wnioski podjęte na spotkaniu łódzkiego samorządu rolniczego

W imieniu  Zarządu  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował wnioski podjęte w dniu 12.02.2024r. na spotkaniu przedstawicieli łódzkiego samorządu rolniczego do Wojewody Łódzkiego Doroty Ryl w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

IRWŁ do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie wejścia w życie zmian do ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego mając na uwadze głosy rolników oraz banków, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Ministra Rolnictwa Czesława Siekierskiego z prośbą o interwencję w sprawie wejścia w życie zmian do ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Zmiany wprowadzone na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 223r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej polegające na stosowaniu wobec rolników, w zakresie prowadzonej przez nich działalności rolniczej, rozwiązań konsumenckich są dla banków nieuzasadnione.

IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie szacowania szkód

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Ministra Rolnictwa Czesława Siekierskiego z prośbą o interwencję w sprawie szacowania szkód z tytułu suszy w 2023r. Rolnicy zgłaszają problemy związane z szacowaniem szkód przez aplikację suszową w oparciu o mapy glebowe.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu