Szkody

Od 1 lipca ruszyły arbitraże w szkodach łowieckich

Na powołanie do życia arbitrażu zdecydowały się Krajowa Rada Izb Rolniczych wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim. A chodzi o uniknięcie wieloletnich procesów sądowych i skrócenie sporu do maksymalnie 6 miesięcy. \Rolnicy, którzy czują się pokrzywdzeni niską wyceną strat w uprawach, mogą od 1 lipc 2022 roku skorzystać z sądów polubownych. To krótsza i tańsza droga do dochodzenia swoich praw niż rozprawa przed sądem powszechnym.

Ważna informacja w sprawie szacowania szkód - nowe regulacje a ustawa Prawo łowieckie z 8 marca 2010 roku

Zgodnie z pismem Ministerstwa Środowiska z dnia 9 kwietnia 2018 roku, do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy - Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. "w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych" (Dz. U. nr 45, poz.

Pismo IRWŁ do KRIR w sprawie szacowania szkód łowieckich

W związku z postulatami rolników zgłaszanymi podczas obrad VII/V Walnego Zgromadzenia IRWŁ w sprawie szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych, Zarząd IRWŁ zawnioskował aby w składzie zespołu szacującego szkody łowieckie brał udział pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pracownicy posiadają wiedzę z zakresu rolnictwa, doświadczenie, opracowują kalkulacje opłacalności produktów rolnych i zdaniem rolników są najbardziej kompetentnymi osobami. Pismo w tej sprawie zostało do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Sposoby szacowania szkód łowieckich – niezbędne dokumenty

Sprawy dotyczące szkód łowieckich regulują przepisy rozdziału 9 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. Nr 127, poz. 1066 z 2005 roku z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. (Dz.U. nr 45, poz. 272). (Rozporządzenie to uchyliło w całości dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r.

Subskrybuj RSS - Szkody