Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Członkowie Zarządu: Marian Kacprzak, Grzegorz Antoniewski, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, Członek Zarządu Jan Kołodziejczyk,

Delegat do KRIR - Adam Michaś, Wiceprezes IRWŁ Jacek Ossowicz