Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

 

 

Bronisław Węglewski
Prezes IRWŁ 

   

 

 

Andrzej Komala
Wiceprezes IRWŁ 

   

 

 

Ewa Bednarek
Członek Zarządu IRWŁ 

   

 

 

Adam Michaś
Członek Zarządu IRWŁ

   

 

 

Jacek Ossowicz
Członek Zarządu

   

 

 

Jerzy Wróbel
delegat IRWŁ do Krajowej Rady Izb Rolniczych