„Konferencję dla liderów obszarów wiejskich”

W dniu 15 października 2020r.
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zorganizowała

„Konferencję dla liderów obszarów wiejskich”
 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem w śród rolników, a na przedstawione tematy prelegentom były zadawane dodatkowe pytania.

Na konferencję zaproszeni byli liderzy obszarów wiejskich: sołtysi, członkowie KGW, rolnicy, przedstawiciele izb rolniczych z województwa łódzkiego. W konferencji brało udział 100 uczestników dla których oprócz ciekawej tematyki były przegotowane materiały z konferencji: teczka, długopis, notatnik, płyta z prezentacją wszystkich tematów, serwis kawowy.

Konferencję otworzył i prowadził Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - Jerzy Kuzański

Na koniec dla wszystkich uczestnicy konferencji był ufundowany obiad.