64. Posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej

W dniach 30-31 marca 2017 r. w Bratysławie, odbyło się 64. posiedzenie izb rolniczych krajów grupy wyszehradzkiej. Posiedzenie zostało poszerzone o uczestników z następujących krajów: Chorwacja, Estonia, Litwa. Z ramienia KRIR udział w spotkaniu wzięli: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak i Delegat do KRIR z Mazowieckiej Izby Rolniczej Andrzej Lis. 

Na posiedzeniu omówiono następujące tematy: 

obecną sytuację na rynkach rolnych w krajach V4 i nowych państwach członkowskich

obszary z naturalnymi ograniczeniami

obecną sytuację i przygotowania do Wspólnej Polityki Rolnej po 2020.

Kraje grupy V4 podpisały wspólny komunikat podsumuwujący posiedzenie, który został wysłany do Komisji Europejskiej i do COPA-COGECA.

Wspólnie z krajami spoza grupy V4 uczestniczącymi w posiedzeniu uzgodniono treść deklaracji bratysławskiej, która przedstawia oczekiwania izb rolniczych do WPR po 2020.

Izby rolnicze zgodziły się co do tego, że potrzebna jest silna i prostsza WPR oparta na następujących zasadach: 

Sprawiedliwe i równe warunki konkurencji dla rolników we wszystkich państwach członkowskich UE

Utrzymanie silnego budżetu WPR

Uproszczenie WPR

Funkcjonowanie sprawiedliwego łańcucha żywnościowego

Zarządzanie ryzykiem / zapewnienie dochodów rolników

Utrzymanie produkcji rolnej na obszarach wiejskich UE

(Źródło: KRIR)