Apel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Beaty Szydło - Prezesa Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier, Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z niepokojem obserwuje trudną sytuację na rynku mleka. Z terenu docierają do nas liczne sygnały od rolników, którzy alarmują, że produkcja mleka po zniesieniu kwot mlecznych powoduje spadek opłacalności i naruszenie płynności finansowej wielu gospodarstw mleczarskich. Rolnicy niejednokrotnie zaciągnęli kredyty na rozwój gospodarstw, a teraz ich sytuacja staje się krytyczna. Trudna sytuacja jest też spowodowana koniecznością płacenia wysokich kar za przekroczenie limitów produkcyjnych w okresie kwotowania 2014/2015. Cały czas spada cena mleka, w tej chwili jest o ok. 13 % mniejsza niż w analogicznym okresie 2015r. Rolnikom trudno ograniczyć produkcję, skoro ponieśli duże nakłady finansowe. W związku z tym wiele rolniczych rodzin może stanąć na granicy bankructwa. Apelujemy więc o opracowanie programu pomocowego dla sektora mleczarskiego. Wnioskujemy, aby program zawierał:

  • bezpośrednie dopłaty dla producentów mleka,
  • podniesienie cen skupu interwencyjnego dla produktów mlecznych
  • uruchomienie mechanizmów wspierania eksportu poza kraje UE.

Uważamy, że sytuacja jest poważna i wymaga jak najszybszych działań zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. 

Z poważaniem, 

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego

 

Odpowiedź MRiRW w galerii.