Apel o bezpieczne wakacje

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Z uwagi na zbliżający się okres nasilonych letnich prac polowych zwracamy się do Państwa z następującym apelem: Każdego roku dzieci pomagające swym rodzicom w gospodarstwie są narażone na utratę zdrowia, a nawet życia. Czy na pewno robimy wszystko, aby chronić nasze dzieci przed niepotrzebnym zagrożeniem? Chrońmy nasze domy i rodziny, a w szczególności najmłodszych mieszkańców wsi przed nieszczęściem! Zróbmy wszystko, aby czas wzmożonej pracy w rolnictwie upłynął bez wypadków i tragedii, których ofiarami stałyby się dzieci. Ofiarami najczęściej z winy dorosłych - z powodu braku ich wyobraźni i odpowiedzialności, ale też pośpiechu, nieuwagi i zmęczenia.

Zwracamy się do wszystkich Rodziców i Opiekunów o zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu. Apelujemy o niepowierzanie dzieciom prac, które przerastają ich siły i możliwości!

Nie narażajmy naszych dzieci na niebezpieczeństwo! Zapewnijmy najmłodszym opiekę i bezpieczne miejsce zabawy! Bądźmy mądrzy i przezorni przed szkodą, a nie po szkodzie!

Apel o bezpieczne wakacje

Wojewódzka Komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi