Bronisław Węglewski ponownie Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego!

Na podstawie art.33 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U.2022 poz.183) oraz §18 pkt.3 Statutu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 28 października 2023r. zwołał pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w VII kadencji, którego obrady poprowadził Jerzy Kuzański - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie zgierskim. W czasie posiedzenia, które odbyło się w sali konferencyjnej siedziby IRWŁ na ulicy Beskidzkiej nr 124 w Łodzi Walne Zgromadzenie IRWŁ, w drodze tajnego głosowania, dokonało wyboru Zarządu IRWŁ VII kadencji, Delegata IRWŁ do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także Członków Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Statutu, Regulaminów i Budżetu. Na trzecią już kadencję Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został wybrany ponowie Bronisław Węglewski (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łaskiego), a funkcję wiceprezesem IRWŁ  objął Jacek Ossowicz (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego). Członkowie Walnego Zgromadzenie IRWŁ wybrali także Członków Zarządu IRWŁ: Grzegorza Antoniewskiego (Przewodniczącego Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Pabianickiego), Mariana Kacprzaka (Przewodniczącego Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego) i Jana Kołodziejczyka (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Sieradzkiego). Delegatem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Krajowej Rady Izb Rolniczych został wybrany Adam Michaś  (Delegat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zgierskiego).

W czasie Walnego Zgromadzenia IRWŁ wybrano Członków Komisji Rewizyjnej: Eugeniusz Supera – Przewodniczący Komisji (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Brzezińskiego), Mariusz Zasępa – Zastępca Przewodniczącego Komisji (Delegat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Radomszczańskiego), Krzysztof Juszyński (Delegat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego, Jerzy Kuzański (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zgierskiego), Jan Chojecki (Delegat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Pabianickiego) oraz Komisji ds. Statutu, Regulaminu i Budżetu VII Kadencji: Iwona Mamzer – Przewodnicząca Komisji (Delegat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łaskiego), Tomasz Wachulec – Zastępca Przewodniczącego Komisji, (Delegat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Piotrkowskiego) Leszek Chmielecki (Delegat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Poddębickiego), Zenon Kowalski (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zduńskowolskiego), Krzysztof Wróbel (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Wieluńskiego).

Pierwsze w VII Kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego podjęło następujące wnioski:

 

Podjąć działania w sprawie prawidłowego działania aplikacji suszowej. Aplikacja się zawiesza    i uniemożliwia wysłanie wniosków przez rolników.

Podjąć działania mające na celu zwiększenie limitu zużycia energii elektrycznej na gospodarstwo domowe. Określenie limitu powinno być ustalone wprost proporcjonalnie   do liczby członków rodziny.

Podjąć działania, aby część  szkód wyrządzonych przez zwierzynę  w uprawach rolniczych pokrywał Skarb Państwa a w zamian za to koła łowieckie płaciłyby wyższy czynsz dzierżawny. Koła łowieckie nie mają na tyle środków finansowych i myśliwi muszą pokrywać te straty z własnych funduszy.

Podjąć działania mające na celu uzyskania tzw. „wakacji kredytowych dla rolników” z powodu trudnej sytuacji na rynku zbóż i mięsa.  Przesunięcie spłaty kapitału co najmniej o 6 miesięcy bez dodatkowych opłat. 

Podjąć działania mające na celu likwidację opłaty za powtórną kontrolę gospodarstw utrzymujących zwierzęta przez Inspekcję Weterynaryjną. Opłata ta wynosi  250 złotych na godzinę co przy dużej obsadzie zwierząt  stanowi znaczny koszt dla rolnika.

Podjąć działania mające na celu ustanowienie odznaczenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dla zasłużonych członków łódzkiego samorządu rolniczego. 

Więcej zdjęć na FB