Co dalej z zaprawami?

Pod koniec marca 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała wycofanie wszystkich zastosowań – z obecnie dostępnych – trzech substancji z grupy neonikotynoidów (imidachlopryd, chlotianidyna i tiametoksam) oprócz zastosowań w szklarni. W Polsce oznaczałoby to wycofanie m.in. zapraw dla buraków cukrowych, ziemniaków i zbóż ozimych. W dniach 17-18 maja br. w Brukseli odbędzie się dyskusja państw członkowskich nad ww. propozycjami, z wyłączeniem zawieszonych w 2013 r. zastosowań (m.in. rzepak, kukurydza, zbóża jare), nad którymi państwa debatować będą dopiero w 2018 r., po zakończeniu oceny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Krajowa Rada Izb Rolniczych wielokrotnie interweniowała już w tej sprawie, np. w grudniu 2016 r. wraz z izbami rolniczymi z Węgier i Czech pismem do Pana Komisarza Vytenisa Andriukaitisa, zwracając uwagę, że ocena bezpieczeństwa tych trzech substancji została przeprowadzona na podstawie projektu wytycznej ws. oceny ryzyka środków ochrony roślin dla pszczół, który nie został przyjęty przez państwa członkowskie UE, ze względu na jego niepraktyczność i zbyt restrykcyjne podejście.

Stąd brak jest wiarygodnych podstaw naukowych uzasadniających tak drastyczną propozycję Komisji Europejskiej. Dlatego też, przed ewentualnym wprowadzeniem jakichkolwiek restrykcji, niezbędne jest uaktualnienie projektu wytycznej ws. pszczół w celu uzyskania akceptacji państw UE i zapewnienia obiektywnej oceny bezpieczeństwa trzech substancji z grupy neonikotynoidów.

(Źródło: KRIR)