Glifosat przedmiotem głosowania w PE

14 kwietnia 2016 r. podczas głosowania w Parlamencie eurodeputowani zdecydowali o utrzymaniu na unijnym rynku herbicydów, w których  substancją aktywną  jest  glifosat. W związku z decyzją o utrzymaniu na unijnym rynku herbicydów na bazie glifosatu, Copa i Cogeca wezwały Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF) do odnowienia pozwolenia ich stosowania. Po tym jak EFSA potwierdziła, że substancja ta jest bezpieczna rolnicy oczekują, że Komisja Europejska przedłuży zezwolenie jej stosowania o 15 lat. Podjęta przez parlamentarzystów decyzja oznacza utrzymanie konkurencyjności rolników i spółdzielni rolnych.

Glifosat jest często występującym składnikiem herbicydów stosowanych we wszystkich państwach członkowskich UE i bardzo ważnym narzędziem dla rolników, ze względu na jego dostępność i przystępną cenę. Substancja ta jest bardzo często używana w uprawach zbóż, a także w winnicach, sadach i plantacjach oliwek w całej UE. Pomaga ona zwalczać  chwasty, które konkurują z uprawami. Bez niej produkcja będzie zagrożona. Sytuacja ta byłaby katastrofalna w skutkach dla całej UE, ze względu na kryzys, z jakim zmaga się aktualnie branża rolnicza i konieczność zaspokojenia wzrastającego światowego popytu na żywność. Kontrola chemiczna jest ponadto warunkiem wstępnym umożliwiającym stosowanie niektórych praktyk rolnych, takich jak uprawy bez orki lub uprawy zminimalizowane, przyczyniających się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i erozji gleby.”

Glifosat jest najczęściej stosowanym herbicydem na świecie. Jeśli zezwolenie na stosowanie tej substancji czynnej nie zostanie wydane, skorzystają na tym kraje spoza UE, eksportujące do Unii, gdyż rolnicy w tych krajach będą nadal mieć dostęp do tego środka.

(Źródło: Copa-Cogeca)