Gospodarstwo Bogdana i Jadwigi Sałatów otrzymało Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego w kategorii Rodzinne Gospodarstwo Rolne

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest przyznawana już po raz trzynasty. Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.Grupa Adamed, Bluerank, gospodarstwo rolne Bogdana i Jadwigi Sałatów, ArCADiasoft Chudzik i Zakład Włókienniczy Biliński otrzymali tegoroczną Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego. Laureatem Nagrody Specjalnej jest firma PAWO.

W tym roku laureatami Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego w kategorii „Rodzinne Gospodarstwo Rolne” zostali Bogdan i Jadwiga Sałata. Pan Bogdan Sałata jest Delegatem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 175,20 ha (w tym grunty dzierżawione 65 ha). Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego w oparciu o stado podstawowe krów mlecznych w ilości 63 sztuk, natomiast stado bydła liczy 120 sztuk.

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego  sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa. Zgłoszenia ocenia kapituła, w której zasiadają przedstawiciele świata nauki, organizacji gospodarczych i społecznych, szefowie instytucji publicznych i mediów. W roku 2016 Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego została przyznana w następujących kategoriach:

  • “Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”
  • “Mikro i Małe Przedsiębiorstwo”
  • “Rodzinne Gospodarstwo Rolne”
  • “Innowacyjność”
  • “Zielona Gospodarka”

Laureaci otrzymują pamiątkową statuetkę. Jej twórcą jest prof. Kazimierz Karpiński z Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Wywiad z Bogdanem i Jadwigą Sałata ukaże się w listopadowym numerze W NOWEJ ROLI.