Grypa ptaków w Łódzkiem

  • Dyrektor Biura IRWŁ w imieniu Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisława Węglewskiego skierował stanowisko Zarządu IRWŁ do Witora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o interwencję: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wyraża zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się choroby ptasiej grypy. W województwie łódzkim stwierdzono  już  w 2021 roku 5 ognisk HPAI (kilka ognisk w 2020 roku). Pomimo reżimu sanitarnego, ta choroba dalej się rozprzestrzenia i doprowadza w konsekwencji do dużych strat w gospodarstwach. Ponadto hodowcy zgłaszają problem, że zakłady ubezpieczeniowe nie chcą podpisywać umów ubezpieczeniowych na wypadek zdarzeń, jakim jest epidemia. Wobec powyższego proszę o podjęcie działań mających na celu uruchomienie pomocy dla hodowców drobiu oraz możliwości zawarcia umów ubezpieczeniowych

 

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że 19.04.2021r. ok. godziny 16.00 otrzymano dodatnie wyniki badania z laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) typu A podtypu H5N8 w miejscowości:

- Włocin Kolonia 20, 98-235 Błaszki, na fermie utrzymującej 6480 szt. kaczek rzeźnych.

- Poniatówek 16, 98-215 Goszczanów, na fermie utrzymującej 952 szt. gęsi reprodukcyjnych.

- Kociołki Dworek, 98-235 Błaszki, na fermie utrzymującej 13765 szt. kaczek reprodukcyjnych.

lek.wet. Izabela Kieler

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

tel. (43) 822-30-04

 

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że w dniu:

- 13.04.2021r. o godzinie 14.06 otrzymano dodatni wynik badania z laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) typu A podtypu H5N8 w miejscowości Poniatów 27, 98-215 Goszczanów, na fermie utrzymującej 3200 szt. kaczek reprodukcyjnych.

 

lek.wet. Izabela Kieler

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

tel. (43) 822-30-04

 

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że w dniu:

- 06.04.2021 r. o godzinie 14.15 otrzymano dodatni wynik badania z laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) typu A podtypu H5N8 w miejscowości Gawłowice 43, 98-215 Goszczanów, na fermie utrzymującej 5100 szt. kaczek reprodukcyjnych,

- 07.04.2021 r. o godzinie 18.40 otrzymano dodatni wynik badania z laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) typu A podtypu H5N8 w miejscowości Stok Nowy 11, 98-235 Błaszki, na fermie utrzymującej 6350 szt. kaczek rzeźnych,

- 07.04.2021 r. o godzinie 18.40 otrzymano dodatni wynik badania z laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) typu A podtypu H5N8 w miejscowości Kwasków 21, 98-235 Błaszki, na fermie utrzymującej 4950 szt. kaczek rzeźnych. Pod tym samym adresem znajduje się również gospodarstwo gęsi rzeźnych, w ilości 5719 sztuk, u których nie stwierdzono wystąpienia HPAI.

Niezwłocznie zostały podjęte czynności zmierzające do zwalczenia i zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020. 256 tj.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U z 2007 r., nr 239, poz. 1752.). Gospodarstwa objęte zostały urzędowym nadzorem oraz wyznaczone jako ogniska i gospodarstwo kontaktowe wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W załączeniu Rozporządzenie PLW w Sieradzu oraz Wojewody Łódzkiego, wyznaczające obszary zapowietrzony i zagrożony.

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego 

Rozporzadzenie PLW w Sieradzu 

lek.wet. Izabela Kieler

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

tel. (43) 822-30-04