II posiedzenie Rady ds. Młodych Rolników przy KRIR VII kadencji

W dniu 24 kwietnia 2024 r., w gmachu MRiRW, odbyło się II posiedzenie Rady ds. Młodych Rolników przy KRIR VII kadencji. Gośćmi posiedzenia byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, Sekretarz Stanu Michał Kołodziejczak, Podsekretarz Stanu Adam Nowak.

Minister Czesław Siekierski wraz z Wiceministrami omówili kluczowe problemy sektora rolniczego, wskazując na deficyt budżetowy oraz konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu płodów rolnych. W trakcie dyskusji poruszono również kwestie dopłat do sprzedanego zboża oraz wsparcia dla sektora produkcji zwierzęcej.

Członkowie Rady omówili również postulaty rolników zgłaszane podczas protestów oraz strategie skutecznego przekazywania ich decydentom.

W trakcie zgłaszania wniosków członkowie Rady przedstawili szereg postulatów dotyczących m.in. rozszerzenia pomocy dla producentów zbóż, włączenia zrzeszeń rolników do Funduszu Ochrony Rolnictwa, problemów szacowania szkód powodowanych przez wilki i dzikie ptactwo oraz problemów z ubezpieczeniem upraw rolnych.

Źródło: KRIR