Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  za miesiąc luty 2021 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W dniu 1 lutego 2021r. w imieniu Zarządu IRWŁ  i na wniosek członków Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej – Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Prezesa KRIR – Wiktora Szmulewicza o podjęcie działań w sprawie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek przymrozków wiosennych, gradu w 2020roku. Pomimo szacowania szkód przez Gminne Komisje żadna pomoc nie trafiła do rolników.

W dniu 4 lutego 2021r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek kolejnej Rady Powiatowej w Powiecie Łódzkim –Wschodnim– Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Prezesa KRIR – Wiktora Szmulewicza  o ponowne podjęcie działań mających  na celu  uruchomienie działań pomocowych dla rolników, których gospodarstwa  ucierpiały w wyniku niekorzystnych  zjawisk atmosferycznych 2020r. 

W dniu 10 lutego 2021 r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników-sadowników Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował do Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR prośbę o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego  z wystąpieniem licznej populacji zajęcy, która wyrządza duże straty w sadach w rejonie powiatu skierniewickiego i rawskiego. Rolnicy informują, że nowe, młode nasadzenia drzew owocowych są całkowicie zniszczone przez zające. Zasadnym byłoby przeprowadzenie odstrzałów kontrolowanych oraz wypłatę odszkodowań rolnikom-sadownikom za wyrządzone szkody. 

W dniu 10  lutego 2021r. Zarząd IRWŁ przesłał opinię dot. Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027 w zakresie dobrostanu zwierząt  do Krajowej Rady Izb Rolniczych w której zaproponował  wprowadzenie wypasu owiec do 120 dni , w przypadku wypasu dla krów mlecznych do 100 dni oraz bydła w wariancie „ Dobrostan krów mamek” do 120 dni. Ponadto na wniosek rolników proponujemy aby płatnością dobrostanową w ramach wariantu Dobrostan tuczników były objęte tuczniki niepochodzące od loch i prosiąt objętych wariantem 1.1.

W dniu 10 lutego 2021 r.  Zarząd IRWŁ przesłał do Krajowej Rady Izb Rolniczych opinię dot. Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027 w zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego –ekoschemat – Rolnictwo ekologiczne zaproponował możliwość prowadzenia uprawy roślin na nawóz zielony (uprawy paszowe na gruntach ornych) bez posiadania zwierząt. Ponadto proponuje również nie łączyć pakietu 5.11. i .12 w jeden pakiet „tuzowo-paszowy”

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektu:

- rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego PROW na lata 2014-2020;                                            

- ustawy o konopiach;                                                                                                                                

- Planu strategicznego WPR;                                                                                                                     

-  terytorializacji potrzeb Planu strategicznego WPR;                                                                          

 -  rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać wnioski w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;                                                          

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocyfinansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające  odporność ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska” objętego PROW na lata 2014-2020;                                                                                                      

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W związku z Decyzją Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisława Węglewskiego z dniem 28 października 2020r. ze względu na COVID-19 zostały  odwołane wszystkie posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ. 

Targi, konferencje, spotkania,

Spółdzielnia mleczarska OSM Radomsko oficjalnie nominowana w 5 edycji prestiżowej Europejskiej Nagrody za Innowacje Spółdzielcze organizowanej przez Cogeca, w kategorii ''Tworzenie wartości społecznej''. Gratulujemy nominacji. OSM Radomsko zostało zgłoszone przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego i Krajową Radę Izb Rolniczych.

Program mojaWieś nieustannie wędruje przez Polskę poszukując ludzi pełnych pasji, zaangażowania w działania społeczne, pracowników samorządowych i administracji państwowej i innych dziedzin życia. Prezes Jan Boczek miał  przyjemność rozmawiać w dniu 8 lutego 2021r. z Bronisławem Węglewskim, rolnikiem, wójtem gminy Buczek i Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (wywiad zamieszczony na stronie internetowej IRWŁ).

W dniach 19-20.02.2021r. rolnicy, osoby zainteresowane mogli uczestniczyć w Targach FERMA 2021 w formie online. Wydarzenie wypełnione było prelekcjami specjalistów, którzy poruszyli  najistotniejsze  a zarazem aktualne kwestie związane z hodowlą w naszym kraju. W trakcie  2-dniowej konferencji słuchacze mieli okazje poznać nowości  swojej branży, zyskali szereg porad dotyczących hodowli, a także dowiedzieli  się, jakie zmiany w prawie szykują się  w najbliższym czasie.

Inna działalność IRWŁ

- Mając na uwadze trudny czas dla rolników, producentów żywności   z inicjatywy  Zarządu IRWŁ na  stronie IRWŁ publikowana jest   lista  producentów rolnych z województwa łódzkiego, którzy mogą zaoferować swoje produkty, m.in. kwiaty, warzywa, owoce poprzez dowóz w konkretne miejsce, odbiór osobisty lub wysyłkowo. 

- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego prowadzą nabór rolników na szkolenia dla użytkowników profesjonalnych  z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z miejscowym Biurem Powiatowym IRWŁ. 

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.                           

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez IRWŁ  oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl