Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc wrzesień  2016 r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w omawianym okresie na   bieżąco obserwował sytuację w rolnictwie. W dniu 23 września 2016r. w imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie licznych sygnałów od rolników, w szczególności z powiatu wieruszowskiego, z prośbą o podjęcie działań mających na celu radykalną i trwałą redukcję populacji dzików na obszarze Polski do stanu 0,5 szt. na 1 m2. Dziki są głównym źródłem przenoszenia wirusa ASF oraz wyrządzają największe szkody w uprawach rolnych. Drugim problemem jaki zgłaszają rolnicy jest wysyłanie przez Urzędy Kontroli Skarbowej wezwań do producentów mleka   w sprawie rozliczenia się ze sprzedaży kwot mlecznych i osiągnięcia dodatkowych dochodów z tej transakcji. Urzędy Kontroli Skarbowej żądają  potwierdzenia cen obowiązujących na kwoty mleczne w latach 2011-2014. Z posiadanych informacji wynika, że Agencja Rynku Rolnego jak  i inne instytucje nie prowadziły ewidencji cen kwot mlecznych funkcjonujących na rynku w danym okresie. Duże rozbieżności w cenach sprzedaży kwot mlecznych wynikały   z podaży i popytu, i wynosiły  od 0,20 do 1,20 zł/kg.  Zdaniem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Urzędy Kontroli Skarbowej nie mają prawa kwestionować umów cywilno-prawnych zawieranych między rolnikami na sprzedaż – kupno kwoty mlecznej. Kolejnym problemem, o którym wspomniał w piśmie do KRIR - Prezes IRWŁ, zgłaszanym przez rolników jest  wprowadzenie zmiany w działaniu „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, aby przekazujący gospodarstwo mógł zachować status domownika. W dniu 27 września 2016r. Zarząd IRWŁ  w nawiązaniu do pisma MRiRW dotyczącego zmian w ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego wnioskował o dopuszczenie do uboju na terenie gospodarstwa , jednak samego uboju musi dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, zaś mięso musi być bezwzględnie zbadane  przez lekarza weterynarii.

Zarząd IRWŁ  mając na uwadze liczne sygnały od rolników,  skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę wykazu owoców i warzyw objętych wsparciem kryzysowym. Agencja Rynku Rolnego począwszy od dnia 30 września 2016 r. to jest z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016r. uruchomiła kolejny mechanizm WPR „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.  W wykazie upraw warzyw objętych wsparciem nie ma kapusty. W minionym naborze rolnicy mogli składać wnioski  na to warzywo. Obecna sytuacja szczególnie na rynku warzyw jest dramatyczna. Rolnicy mają problem ze zbytem warzyw. Cena warzyw jaką rolnicy otrzymują jest niska, poniżej kosztów produkcji np. za kg kapusty otrzymują 10 gr. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaapelowała o interwencję, aby w wykazie owoców i warzyw objętych wsparciem znalazła się kapusta.  

Zarząd IRWŁ wydał opinię do projektów aktów prawnych m.in. do  -  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016. Zarząd IRWŁ wydał opinię negatywną do ww. projektu uzasadniając ,że proponowane stawki są krzywdzące dla rolników i są niższe w stosunku do roku 2015. Pomimo negatywnej opinii zgłoszonej przez Krajową Radę Izb Rolniczych ( mającą na uwadze głosy zgłoszone przez Izby Rolnicze)  do projektu rozporządzenia  z dniem 27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1542). Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;

111,00 zł – w przypadku roślin strączkowych;

347,00 zł – w przypadku ziemniaków

- ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt;                                                                        

– rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu  z działów specjalnych produkcji rolnej;                                                                                                      

 - ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników;                                                                    

- rozporządzenia MRiRW w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych;

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyły się 3 posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ  (w dniu 7.09.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Poddębicach;  w dniu 8.09.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Zduńskiej Woli, w dniu 29.09.2016 Rada Powiatowa IRWŁ  w Bełchatowie). Delegaci  dyskutowali o sytuacji na rynkach rolnych, szczególnie na polskim rynku rolnym i wpływie bezcłowego importu produktów rolniczych z Ukrainy. Rozmawiano o problemach z jakimi boryka się od lat polski rolnik, o możliwościach pomocy dla rolników. Przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili informacje na temat ubezpieczeń w rolnictwie, bieżących działań realizowanych przez ARiMR.

Dożynki /Targi/konferencje

Dożynki Prezydenckie w Spale odbyły się w dniach 10-11 września 2016 roku. Główna część imprezy rozpoczęła się w niedzielę w południe uroczystą Mszą Świętą w Kaplicy Polowej AK. Tradycyjnie już parę prezydencką - Andrzeja Dudę i Agatę Kornhauser-Dudę powitał Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego wraz z Bronisławem Węglewskim - Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz z samorządowcami regionu łódzkiego. Po Mszy Św. wszyscy udali się barwnym orszakiem dożynkowym na stadion Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, który był miejscem głównych uroczystości. Płytę stadionu zagospodarowało też „miasteczko regionów” w którym prezentowały się wszystkie województwa oraz niektóre lokalne samorządy. W uroczystościach dożynkowych uczestniczyła delegacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wraz z pocztem sztandarowym. Na scenie podczas ceremoniału dożynkowego, który przygotował Zespół Pieśni i Tańca Łany z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, starostowie dożynek przekazali prezydentowi chleb wypieczony z mąki z ziaren pochodzących z tegorocznych zbiorów.

W dniu 4 września 2016 roku  w Osjakowie odbyło się VI Wojewódzkie Święto Chrzanu. Po raz pierwszy partnerem Święta Chrzanu była Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Tradycyjnie już w czasie chrzanowego święta, można było skosztować potraw z chrzanem w roli głównej, odwiedzając stoiska przygotowane przez stowarzyszenia, koła i gminy Zagłębia Chrzanowego. Impreza miała charakter wystawienniczo-targowy. Firmy z całego województwa i nie tylko, zaprezentowały swój dorobek i przedstawiły bogatą ofertę produktów. Instytucje okołorolnicze udzielały informacji dotyczących projektów i dofinansowań dla rolników. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zorganizowała Piknik Owocowo-Warzywny, sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. I do tej właśnie promocji nawiązał w swoim wystąpieniu Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, który dziękując wójtowi Gminy Osjaków -  Jarosławowi Trojanowi za zaproszenie do organizacji VI Wojewódzkiego Święta Chrzanu, zaznaczył potrzebę promocji zdrowej, polskiej żywności. Najlepszej i najsmaczniejszej. Stwierdził, że możemy być dumni z polskiego mleka, mięsa, owoców, warzyw i przetworów. Dumni z polskiego, łódzkiego rolnictwa, które jest marką naszego regionu. To czas, żeby je docenić i promować w świecie – zaapelował Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W ramach Pikniku Owocowo-Warzywnego izba rolnicza zorganizowała  promocję i degustację produktów z owoców i warzyw,  a także konkursy dla dzieci i młodzieży, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dobrą zabawę dla najmłodszych zapewnił park rozrywki z licznymi atrakcjami.

W dniu 9 września 2016r., Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi wraz z Hufcem Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizowała IX Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP pod hasłem „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II Wojny Światowej 1939-1945”. Trasa rajdu przebiegała drogami powiatu zduńskowolskiego i łaskiego (drogami miasta i gminy Zduńska Wola, gminy Sędziejowice i gminy Zapolice). W rajdzie rowerowym długości około 30 km wzięło udział 333 rowerzystów, w tym 48 podopiecznych Hufców Pracy województwa łódzkiego. Uczestnikami rajdu byli: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Łasku, Zduńskiej Woli, Sędziejowicach, Poddębicach, podopieczni Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli, Hufca Pracy 5-6 w Łodzi, Hufca Pracy 5-3 w Łodzi, młodzież gimnazjalna ze Zduńskiej Woli, Karsznic i Poddębic, Pracownicy Nadleśnictwa Kolumna, podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zduńskiej Woli, oraz osoby indywidualne. Zakończenie rajdu rowerowego odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym, gdzie przy poczęstunku uczestnicy rajdu odpoczywali po trudach pokonanej trasy.

 Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Zduńskiej Woli - Zenon Kowalski wręczył puchar Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Komendantowi Hufca Pracy - Romualdowi Krystyniakowi  za rozbudzanie i pielęgnowanie uczuć patriotycznych w młodzieży m.in. z obszarów wiejskich oraz za ogrom pracy wkładanej corocznie w organizację tak dużej imprezy. 

W dniu 10 września 2016r. odbyła się VIII edycja Powiatowego Konkursu Orki  w gospodarstwie rolnym panów Grzegorza i Daniela Kowalskich w Dąbrówce Dużej.   12 oraczy przystąpiło do zmagań w dwóch kategoriach (pług zagonowy i pług obracalny). Wzorem lat ubiegłych również w tym roku Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ufundowała 2 puchary dla uczestników Dekoracja zwycięzców miała miejsce następnego dnia podczas Dożynek Gminno-Powiatowych w Dąbrówce Dużej. I miejsce w  kategorii pług zagonowy zajął I miejsce – Sławomir Młotkowski  a w kategorii pług obracalny Łukasz Kobus,

Trudna sytuacja rolników, m.in. z terenu województwa łódzkiego, była tematem spotkania zorganizowanego z inicjatywy Marka Mazura - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego przy współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego i Prezesem IRWŁ Bronisławem Węglewskim. Wśród przybyłych gości byli: członkowie zarządu województwa, członkowie zarządu IRWŁ – Andrzej Komala (Wiceprezes IRWŁ), Ewa Bednarek i Dariusz Kowalczyk, radni Sejmiku, członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji okołorolniczych, a przede wszystkim rolnicy i delegaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W spotkaniu wziął też udział Główny Lekarz Weterynarii - Włodzimierz Skorupski, który zapoznał zgromadzonych z sytuacją związaną z ogniskami ASF i działaniami, jakie podjął rząd by ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, a także ekspert w podkomisji „Prognozy rolnicze” przy Komisji Europejskiej zaznaczył, że cieszy się na wspólne - rządzących i opozycji - rozmowy o problemach polskiego rolnictwa i dla dobra polskiego rolnictwa. Nawiązując do wystąpienia Głównego Lekarza Weterynarii na temat ASF, przestrzegł przed paszą pochodzącą z Ukrainy. W ubiegłym tygodniu w ziarnie kukurydzy, sprowadzonej  z Ukrainy, znaleziono szczątki dzika. Wiąże się to z niebezpieczeństwem przenoszenia ASF. Koszty walki z tą chorobą są ogromne i Polska dopiero będzie się z nimi zmagała. Zaapelował również do rządzących o wyjaśnienie sytuacji z eksportem do Polski zboża z Ukrainy, które nie jest ewidencjonowane. Zaznaczył, że w 2014 roku Parlament Europejski w wyniku rozporządzenia zniósł 83 % taryf celnych w zakresie produktów rolnych takich jak: zboże, mięso wołowe i wieprzowe, drób na które obowiązują bezcłowe kontyngenty na import do UE.  Spowodowało to spadek ceny zbóż w Polsce o około 30 - 40 %. W ubiegłym roku Ukraina wyprodukowała 62 mln ton zbóż, sprzedała 32 mln. W tym roku wyprodukowała 100 mln ton zbóż, to o 38 mln ton więcej. W takim tempie Ukraina jest w stanie w ciągu 5 - 6 lat wyprodukować na sprzedaż 240 mln ton zbóż, a cała Unia Europejska potrzebuje 240 – 300 mln ton. W takiej sytuacji polski rolnik nie będzie potrzebny.  Trzeba zrobić wszystko, żeby Polska mogła nadal produkować dobrą, zdrową żywność, by polski rolnik miał z czego żyć. Prezes IRWŁ mówił o tym, że powinno się kłaść większy nacisk na promocję polskiej żywności.  Wspominał o problemach na rynku mleka i trzody chlewnej, a także o nowej ustawie o rentach i emeryturach rolniczych. O problemach polskiego ziemniaka zabrał głos Jan Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Województwo łódzkie stoi ziemniakiem, a powiat sieradzki jest niekwestionowanym liderem produkcji ziemniaka wczesnego. Między innymi wspomniał o problemach z eksportem tego ziemniaka do UE. Niestety producenci w UE nie są traktowani jednakowo. Z krajów UE można ziemniaki bez badań eksportować do Polski, natomiast polski ziemniak, aby był wysłany do UE musi przejść szereg procedur, co - poprzez czas im poświęcony - powoduje zdecydowane obniżenie jakości towaru. Niejednokrotnie wysyłka staje się wtedy niemożliwa. Na spotkaniu poruszano także kwestie związane z nową ustawą – prawo wodne, regulacjami dotyczącymi obrotu ziemią, malejącymi dopłatami do materiału siewnego, gospodarstwami rodzinnymi.                W związku z tym, że w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego rolnictwo oraz przetwórstwo rolno-spożywcze zostały zapisane jako jedne z 5 najważniejszych działów gospodarki województwa, radni Sejmiku złożyli wniosek o zwiększenie w budżecie Województwa Łódzkiego środków na promocję produktów wytworzonych przez rolników i przetwórców żywności z terenu województwa łódzkiego. 

Inne

-  Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „ W nowej ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia  do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych 30  porad.