Inicjatywa „Tradycyjna Gęsina Wiejska”! Zapraszamy KGW do wzięcia udziału!

Szanowne Panie i Panowie z Kół Gospodyń Wiejskich!

W imieniu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pragniemy Was serdecznie zaprosić do współtworzenia inicjatywy promującej przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami tradycyjnymi pn. „Tradycyjna Gęsina Wiejska”. Inicjatywę tę koordynuje Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, któremu zależy nam na tym, aby w polskim krajobrazie wiejskim na nowo powszechnie pojawiły polskie białe gęsi, a gospodarstwa rolne mogły z tego tytułu czerpać dodatkowe dochody.

Gęsina to smaczne i bardzo zdrowe mięso, a tradycyjne przepisy na jej przyrządzanie są Paniom z pewnością znane. Warto kultywować te dobre zwyczaje i je upowszechniać. Koła Gospodyń Wiejskich mogą być w tym liderem! Na tej drodze chcemy Was wspierać i zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Inicjatywie.

Inicjatywa jest nieodpłatna, a udział w niej pozwoli Waszemu Kołu na:

  • zapoznanie się z zasadami i korzyściami związanymi z przyzagrodowym chowem gęsi;
  • uzyskanie wsparcia szkoleniowego w zakresie chowu przyzagrodowego  gęsi, przetwarzania gęsiny i przygotowywania potraw oraz produktów gęsich;
  • dostęp do standardu chowu gęsi i zasad ich żywienia;
  • uzyskanie wsparcia w zakresie sprzedaży i zbytu gęsi i produktów gęsich.

Aby wyrazić zainteresowanie uczestnictwem w Inicjatywie „Tradycyjna Gęsina Wiejska” należy pobrać, wypełnić, podpisać i wysłać do NIKiDW list intencyjny, którego wzór można pobrać poniżej:

Wzór listu intencyjnego (PDF)
Wzór listu intencyjnego (docx)

Podpisany list intencyjny prosimy przesłać do NIKiDW najpóźniej do 7-go czerwca br. pocztą tradycyjną lub skan na adres e-mail: tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl

Koła Gospodyń Wiejskich zainteresowane przystąpieniem do Inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska” prosimy również o wypełnienie ankiety online, która pomoże nam lepiej zaprojektować działania i przygotować potrzebne wsparcie.

Do wypełnienia ankiety potrzebne będą informacje:

  • dane adresowe Koła Gospodyń Wiejskich, w tym do osoby kontaktowej w sprawie chowu gęsi
  • czy w regionie, w którym działa Wasze Koło istniały tradycje chowu gęsi?
  • ile gospodarstw we wsi prowadzi już chów przyzagrodowy gęsi (do 300 sztuk) i jak liczne są stadka?
  • ile gospodarstw rolnych, których właścicielkami są członkiniami KGW może być zainteresowanych przyzagrodowym chowem gęsi i jak licznymi stadkami?
  • czy gospodarstwa i Koło będą zainteresowane sprzedażą żywych gęsi, czy też przetworzonych produktów z gęsiny?
  • do ankiety można też wpisać aktualną ofertę produktów Koła Gospodyń Wiejskich oraz swoje propozycje i uwagi.

Podstawowe informacje na temat przyzagrodowego chowu gęsi można znaleźć w broszurze: 

(Źródło: KSOW)