IRWŁ do KRIR w sprawie drastycznych obniżek cen skupu mleka

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR z prośbą o interwencję w sprawie drastycznych obniżek cen skupu mleka w mleczarniach. W województwie łódzkim OSM Radomsko obniżyło cenę skupu aż o 50 groszy za litr, a inne mleczarnie podobnie obniżyły ceny. Tak drastyczne obniżki i zejście poniżej 2,00 zł za litr mleka dla rolnika będzie skutkować nieopłacalnością produkcji mleczarskiej, a co za tym idzie likwidacją stad krów mlecznych przez rolników i brakiem krajowego mleka w sklepach. Mleko może stać się towarem luksusowym. Już teraz wielu rolników, a zwłaszcza młodych, nie chce prowadzić własnej hodowli z powodu nadmiernych obciążeń i dużych nakładów pracy. IRWŁ prosi o pilną interwencję.