IRWŁ do KRIR w sprawie faktur i paragonów oleju napędowego

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ i na wniosek członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim – Wschodnim wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań w następującej kwestii:

W związku ze zmianą przepisów prawa podatkowego, niektóre stację benzynowe, za zakup oleju napędowego do kwoty 450 zł, wydają tzw. faktury uproszczone lub paragony fiskalne spełniające kryteria faktury uproszczonej (takie paragony zawierają m.in. NIP nabywcy), tłumacząc, że do wartości wskazanej kwoty transakcji nie mogą wydać nabywcy standardowej faktury VAT. Wątpliwość dotyczy jednak tego, czy takie dokumenty pozwolą uzyskać rolnikom zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2188), wskazuje się bowiem, że do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się faktury VAT albo ich kopie. Choć wydaje się, że faktura uproszczona, czy paragon fiskalny zawierający numer NIP nabywcy, powinny stanowić podstawę do naliczenia zwrotu podatku akcyzowego – dokumenty te w jednoznaczny sposób identyfikują bowiem nabywcę oleju napędowego, to jednak zdarzają się gminy, które przyjmują stanowisko, że wskazane dowody zakupu, nie będą honorowane w procedurze naliczenia zwrotu podatku akcyzowego. Konieczne jest zatem jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź dla WIR

Odpowiedź KRIR