IRWŁ do KRIR w sprawie studni głębinowych

W imieniu Zarządu IRWŁ oraz rolników, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o podjęcie działań w sprawie zalegalizowania powstałych obiektów - studni głębinowych, wykorzystywanych do nawodnień w rolnictwie. Kilka miesięcy temu Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył w wypowiedzi, że przygotowywane jest rozporządzenie odnośnie zalegalizowania wcześniej wybudowanych i niezgłoszonych studni. Był również taki okres, że na studnię głębokości do 30 metrów nie było wymagane pozwolenie wodno-prawne. IRWŁ prosi o działania mające na celu możliwość zalegalizowania rolnikom wybudowanych już studni głębinowych, na potrzebny gospodarstw rolnych.

Odpowiedź MRiRW

Pismo KRIR do MRiRW