IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza wniosek o podjęcie działań mających na celu zmianę procedury uzyskiwania paszportu dla bydła. Obecnie za doręczenie paszportu  w formie wysyłki pobierana jest opłata, gdy posiadacz zwierzęcia złoży w BP ARiMR oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie paszportu lub duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Opłatę wnosi się przed wydaniem paszportu. Opłatę można wnieść bezpośrednio w BP ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy. Delegaci proponują usprawnienie, poprzez zastosowanie rozwiązania polegającego na konieczności uiszczenia doręczycielowi (Poczcie Polskiej) kwoty pobrania tytułem opłaty za wydanie i doręczeni.e paszportu