IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łęczyckiego

Prezes Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy oraz w związku z licznymi sygnałami rolników, zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu:

- wyjaśnienie kwestii wyskości dopłat do  materiału siewnego za 2019r.  Do dnia dzisiejszego nie ma żadnych informacji dotyczących kwoty oraz terminu wypłat dopłat do materiału siewnego. 

- przyśpieszenie terminu rozpatrywania przez ARiMR  wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa dla rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy,

- wyjaśnienia sprawy wypłaty pomocy suszowej obiecanej rolnikom poszkodowanym klęską suszy w 2019r.  Pomoc otrzymali tylko nieliczni producenci rolni.  

Odpowiedź KRIR

Odpowiedź MRiRW