IRWŁ do KRIR w sprawie wzrostu cen w sklepach oraz braku wypłat pomocy suszowej

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań mających na celu informowanie społeczeństwa, że za wzrost cen produktów nie odpowiada rolnik. IRWŁ zaznacza, że w ostatnim czasie na rynku drobiu, wieprzowiny i wołowiny odnotowano duże spadki cen w skupie. Jednocześnie to nie przekłada się na ceny na półkach sklepowych, które bardzo wzrosły. Na przełomie kwietnia i maja rolnicy alarmowali i alarmują, że ceny skupu żywca wieprzowego gwałtowanie spadły  o ok. 13 %.  Ceny w sklepie rosną a u rolnika idą w dół.

Kolejnym problemem, jaki zgłaszają rolnicy jest podawanie w mediach nieprawdziwych informacji związanych z wypłaceniem pomocy suszowej rolnikom za 2019r. W powiecie opoczyńskim szacuje się, że w 30-40% rolnicy nie dostali obiecanej pomocy.

Odpowiedź KRIR