IRWŁ do KRIR w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na działanie pomocowe

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, mając na uwadze liczne wnioski zgłaszane przez członków Rad Powiatowych IRWŁ w Rawie Mazowieckiej oraz Powiatu Łódzkiego-Wschodniego  wystosował wniosek do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR z prośbą o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie środków finansowych na działania pomocowe dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku gradobicia. W dniu 7 czerwca 2020 r. na terenie gminy Koluszki i terenie powiatu rawskiego przeszła burza gradowa, która wyrządziła znaczne szkody w uprawach rolnych (zbożach, kukurydzy, roślinach strączkowych, roślinach okopowych) oraz w uprawach sadowniczych (wiśnie, jabłonie, grusze, śliwy, porzeczki, truskawki). Wsparcie finansowe dla rolników z terenów poszkodowanych pozwoliłoby, choć w części zrekompensować dochody utracone wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.