IRWŁ do KRIR w związku z sygnałami od producentów rolnych w sprawie zmiany zasad sprzedaży prekursora materiałów wybuchowych

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes Bronisław Węglewski wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza w związku z licznymi sygnałami od producentów rolnych w sprawie  zmiany od 01-02-2021 roku zasad sprzedaży prekursora materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019r. IRWŁ prosi o podjęcie działań mających na celu uproszeczenie druku oświadczenia nabywcy do podania danych teleadresowych. Obecny druk z uwagi na ochronę danych osobowych jest zbyt szczegółowy (nabywca jest zobowiązany do podania danych dowodu tożsamości).