IRWŁ w sprawie „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała pismo do Wojciecha Miedzianowskiego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z informacją, że do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego docierają sygnały od rolników-uczestników „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”  sprawie braku wypłat dotacji na wnioski złożone m.in. w miesiącu maju, czerwcu 2020r. W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węgielski Prezes IRWŁ poprosił o informację na temat przebiegu realizacji tego programu w województwie łódzkim i możliwości przyśpieszenia wypłat należnych rolnikom.  

Pismo  - odpowiedź Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi