IRWŁ w sprawie TTIP i CETA

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych w którym podtrzymuje sprzeciw  zawarty w piśmie z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie negocjacji  podpisania umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP). Jednocześnie zaznacza, że podpisanie, analogicznie do umowy TTIP, umowy CETA stanowi duże zagrożenie dla rolnictwa zarówno polskiego jak i europejskiego. Polscy rolnicy nie mają szans w starciu z wielkimi firmami z Kanady i USA. Struktura rolnictwa w Polsce opiera się na małych i średnich gospodarstwach, i to w polskie rolnictwo CETA uderzy najbardziej.  Już dziś  polscy rolnicy  odczuwają negatywne skutki wynikające ze zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady Unii Europejskiej, które weszło w życie 23.04.2014r. W wyniku tego rozporządzenia z cła zostały zwolnione towary przemysłowe, importowane na teren UE z Ukrainy,  obejmujące ponad 94% linii taryfowych. Rozporządzenie to znosi również 83% taryf celnych w zakresie produktów rolnych takich jak: zboże, mięso wołowe i wieprzowe, drób na które obowiązują bezcłowe kontyngenty na import. Izba Rolnicza Województwa Łodzkiego uważa, że skutkiem wprowadzenia tego rozporządzenia jest to, że obecnie rolnicy za sprzedaż zbóż otrzymują od 40 do 60  zł/ q,  a za 1 kg ziemniaka  i za kg kapusty po 10 groszy. W związku z tym Zarząd IRWŁ obawiając się o przyszłość polskiego rolnictwa, apeluje o podjęcie działań mających na celu ochronę rodzimego rolnictwa. 

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie CETA TTIP