IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki

IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odbywa się w Łodzi w dniach 6-7 października 2016r w „EC1 Łódź – Miasto Kultury”, zrewitalizowanej najstarszej łódzkiej elektrowni.

Celem Kongresu jest tworzenie korzystnej atmosfery wokół innowacyjnego, efektywnego i konkurencyjnego podejścia do wsparcia rozwoju biogospodarki. Tegoroczna, czwarta edycja Kongresu Biogospodarki, organizowana w ramach Tygodnia Biogospodarki jest dwudniowym wydarzeniem, w którym aktywny udział biorą przedstawiciele środowisk biznesowych, samorządowych, sfery badawczo – naukowej, organizacji oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój biogospodarki, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Jest to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z gośćmi z całego świata, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Uczestnicy na Kongresie zapoznają się  z obecnymi strategiami i inicjatywami, pozwalającymi na rozwój biogospodarki w Unii Europejskiej, a także pogłębienie współpracy regionów Centralnej i Wschodniej Europy. 

W IV Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki uczestniczą również przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 

Kongres współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi