Iwona i Andrzej Olejniczakowie zwycięzcami I edycji konkursu Lew Kutnowski w kategorii "Gospodarstwo rolne"

W Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie  - 15 października 2016 odbyła się gala I edycji konkursu Lew Kutnowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Jerzy Kuzański - Dyrektor Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Senator Przemysław Błaszczyk, Posłowie: Paweł Bejda, Tomasz Rzymkowski i Tadeusz Woźniak, a także Sylwia Skulimowska - Redaktor miesięcznika W NOWEJ ROLI. W Imieniu Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - Bronisław Węglewskiego, Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ wręczył pamiątkowe medale i list gratulacyjny organizatorom konkursu: Krzysztofowi Debichowi - Staroście Kutnowskiemu, Zdzisławowi Trawczyńskiemu - Wicestaroście Kutnowskiemu oraz pomysłodawczyni konkursu - Justynie Jasińskiej - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie. W liście gratulacyjnym, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ - pogratulował inicjatywy zorganizowania I Powiatowego Konkursu „Lew Kutnowski” oraz uhonorowania nowoczesnego rolnictwa i dorobku rolników, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy i pomysłowości rozwijają gospodarstwa oraz firmy.  Życzył, aby następne edycje konkursu „Lew Kutnowski” wyłaniały kolejnych laureatów z naszego regionu, którzy podnosić będą jakość rolnictwa województwa łódzkiego. Jerzy Kuzański - Dyrektor Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego - gratulując organizatorom, zaznaczył, że rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy ujęto w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego,  jak również w Strategii Innowacji LORIS, jako jeden z 5 najważniejszych działów gospodarki województwa. Dział ten stanowi on ogromny potencjał, który trzeba rozwijać i promować jako atut i markę województwa. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił uwagę na ogromną wartość jaką ma rolnictwo i praca polskiego rolnika. Zostało to już w Europie docenione, ponieważ od momentu wejścia Polski do UE nastąpił ogromny skok wartości polskiego eksportu, z 3 do 25 mld euro. W czasie gali zaprezentowano film z wizytacji kandydatów do "Lwa Kutnowskiego" przez Kapitułę Konkursu, w którym także instytucje zgłaszajace kandydatów mogły zaprezentować dokonania firm i gospodarstw biorących udział w konkursie. 

Werdyktem kapituły w kategorii "Gospodarstwo rolne" Nagrodę główną i statuetkę Lew Kutnowski otrzymali Iwona i Andrzej Olejniczakowie. Nagrodę pieniężną ufundowały firmy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. i Hurtownia Materiałów Przemysłowych Fazot Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna z Gnojna. Natomiast wyróżnienie i statuetkę Kłos zdobyli Aneta i Radosław Strębscy wraz z rodzicami Barbarą i Leszkiem Strębskimi z gminy Łanięta.

W kategorii "Firma" nagrodę główną i statuetkę Lew Kutnowski wręczono Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu PZZ Szczepan Lewandowski. Nagrodę pieniężną ufundowały firmy: Zakład Produkcji Nawozów Wapniowych POLCALC z Lubienia Kujawskiego, Wipasz SA oraz BGŻ BNP Paribas SA oddział w Kutnie. Wyróżnienie i statuetkę Kłos zdobył Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek Andrzej Koniarek z gminy Strzelce. Pamiątkowymi dyplomami nagrodzono wszystkich uczestników konkursu. 

Do Starosty Kutnowskiego - Krzysztofa Debicha wpłynęły jeszcze dwa wnioski o nadanie wyróżnienia. Od Mariana Sikory, Prezesa Zarządu Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych w Łodzi z prośbą o wyróżnienie Wojciecha Błaszczaka, Prezesa Zarządu HR Strzelce jako lidera w produkcji nasiennej oraz od hodowców trzody chlewnej z powiatu kutnowskiego z prośbą o wyróżnienie Piero Pini, Prezesa Zarządu Pini Polonia Sp. z o.o. w Kutnie jako lidera w produkcji mięsa wieprzowego. W imieniu Piero Pini wyróżnienie odebrała Halina Osińska, Dyrektor Generalny Pini Polonia Sp. z o.o. W imieniu Wojciecha Błaszczaka wyróżnienie odebrał Marek Luty, Dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu HR Strzelce.

Warto również wymienić pozostałych nominowanych do nagrody Lew Kutnowski w obu kategoriach, ponieważ już nominacja do nagrody to docenienie osiągnieć i cięzkiej pracy. W konkursie w kategorii "Gospodarstwo rolne" nominowani byli: Jerzy Kostrzewa gm. Kutno, Sebastian Brudnowski gm. Nowe Ostrowy, Czesław Kłys gm. Bedlno, Ewa i Piotr Tarka gm. Krzyżanów, Jan Olesiński gm. Kutno, Józef Traczyk gm. Oporów, Arkadiusz Lenczewski gm. Dąbrowice, Andrzej Olejniczak gm. Strzelce, Jacek Otto gm. Ostrowy, Konrad Olejniczak gm. Bedlno, Zdzisław Adamczyk gm. Krzyżanów, Radosław i Aneta Strębscy z rodzicami gm. Łanięta. W kategorii Firma: Paweł Kowalczyk gm. Krzyżanów, Piekarnia Krośniewice Jeziorscy Sp. j. gm. Krośniewice, Czesław Kołodziejski PPH „ROL-SKUP” gm. Krośniewice, Szczepan Lewandowski PHU PZZ Szczepan Lewandowski m. Kutno, Elżbieta Orłow Działalność Gospodarcza gm. Kutno, Wieczorek i Wspólnicy Hurtownia Dodatków Paszowych „Agrowit” Sp. j. gm. Krośniewice, Wojciech Jerzy Majchrzak PHU „MAJCHER” gm. Żychlin, Dariusz Kiciński Agro- Centrum Pniewo gm. Żychlin, Andrzej Koniarek Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” gm. Strzelce, Katarzyna Grzelak PH”NIKOLEX”BIS gm. Oporów.

Kandydatów do konkursu zgłaszali: Krzysztof Kołach - wójt Gminy Bedlno, Dorota Dąbrowska - wójt Gminy Dąbrowice, Zdzisław Kostrzewa - wójt Gminy Nowe Ostrowy, Jerzy Bryła - wójt Gminy Kutno, Stanisław Jędrzejczak - wójt Gminy Łanięta, Julianna Herman - burmistrz Krośniewic, Tomasz Jakubowski - wójt Gminy Krzyżanów, Tadeusz Kaczmarek - wójt Gminy Strzelce, Robert Pawlikowski - wójt Gminy Oporów, Grzegorz Ambroziak - burmistrz Gminy Żychlin, Włodzimierz Jaworski - Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie, Ewelina Oleczek-Stępka - ŁODR - Zespół Doradców w Kutnie, Krzysztof Nykiel - Zrzeszenie Plantatorów Buraka Cukrowego w Dobrzelinie, Stanisław Łopatowski - Bank Spółdzielczy w Krośniewicach, Ilona Kowalska - BGŻ BNP Paribas S.A. O/OB. Kutno, Marian Jasiński - prezes Gminnej Spółki Wodnej Krzyżanów, Stanisław Szymański - sołtys sołectwa Pasieka, Marian Jasiński - sołtys sołectwa Żakowice, Henryka Wicińska - sołtys sołectwa Psurza.

W skład kapituły konkursowej weszli: Zdzisław Trawczyński - Wicestarosta - Przewodniczący kapituły, Marek Jankowski - Przewodniczący Rady Powiatu, Włodzimierz Jaworski - Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie, Arkadiusz Prośniewski - Dyrektor Banku BGŻ BNP Paribas SA o/Kutno, Bożena Jóźwiak -Kierownik Rejonu ŁODR w Kutnie, Krzysztof Kołach - Wójt gminy Bedlno, Justyna Jasińska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Galę I Powiatowego Konkursu "Lew Kutnowski" uatrakcyjnił występ zespołu wokalnego "Czary-mary" z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie oraz grupy Good Staff.