Jubileusz XX-lecia Samorządu Rolniczego Województwa Łódzkiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego obejmuje swym działaniem teren województwa łódzkiego. Działa na rzecz rolnictwa i rynków rolnych oraz wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Rolnictwo to jeden z 5 najważniejszych działów gospodarki województwa łódzkiego, co pozwala na włączenie obszarów wiejskich w procesy rozwoju regionalnego. W minioną sobotę 29 września Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego podsumowała 20 lat działalności.  

Uroczystość XX-lecia działalności odbyła się w Buczku na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej. Na Jubileusz przybyli przedstawiciele rolników z województwa łódzkiego – Członkowie Rada Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzko-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego. Wśród zaproszonych gości miedzy innymi byli: przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej – Joanna Gumula, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Jolanta Zięba-Gzik – Członek zarządu Województwa Łódzkiego, ks. Jarosław Leśniak – Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej, Jakub Gajewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Herbert Czaja – Prezes Opolskiej Izby Rolniczej, Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Kazimierz Szubiński - Wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolniczej,  Tadeusz Mochalski – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Jolanta Nawrocka – Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej,  Grażyna Czyżak – z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego OT w Łodzi,  Andrzej Górczyński – z-ca Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Łodzi, Teresa Wesołowska  - Starosta Łaski, Włodzimierz Pabin – Prezes Łódzkiego Związku Hodowców Bydła w Łodzi, Krzysztof Banasiak – Przewodniczący Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi, Stanisław Gibki i Stefan Majchrzak – Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sieradzu,  Ewa Stachura-Kruszewska – Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie, Jarosław Goliniewski – Dyrektor Biura Zarządu TUW „TUW” w Warszawie, Anna Bieniewska Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń wzajemnych „TUW” Odział Regionalny w Łodzi, Katarzyna Białek-Traut – z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi, Włodzimierz Lewandowski – z-ca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Cezary Kołota – Prezes Łódzkiego Rynku Hurtowego Zjazdowa SA, Jan Boczek – Prezes Zarządu „Rabat Rolniczy”,  Andrzej Kwiatkowski – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Sławomir Borkowski – Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku, Jadwiga Olesik – Kierownik Laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi.

Wszystkich zgromadzonych na uroczystosci Jubileuszu Samorządu Rolniczego Województwa Łódzkiego powitał Bronisław Węglewski – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, który zaznaczył, że od ponad 20 lat Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wpisuje się w działalność organizacji rolniczych, działa na rzecz polskiego rolnictwa, ale przede wszystkim na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego. Rola izby rolniczej, jest jednak wielowymiarowa, m. in. określa ją art.5 Ustawy o Izbach Rolniczych i zadania statutowe, które izba poprzez m. in. specjalistyczne doradztwo i organizację szkoleń dla rolników. Pozwalają one na zapoznanie się z sytuacją na europejskim rynku, skorzystania z fachowej wiedzy specjalistów i poznania nowoczesnych rozwiązań, aby rolnik województwa łódzkiego był konkurencyjny w Europie. Głos rolników oraz uwagi i wnioski Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego przekazuje organom administracji rządowej i samorządowej według kompetencji.

- 20 lat minęło… był to czas trudnych przemian. Wiele nam się udało w tym czasie jako samorządowi rolniczemu, w wielu obszarach nadal czeka na nas ciężka praca, wiele jeszcze przed nami. Wierzymy, że nowe wyzwania w obliczu zmieniającej się Europy i świata, w obliczu nowej perspektywy finansowej pozwolą na wzmocnienie polskiego rolnika. Czujemy ciężar odpowiedzialności, ale zapewniam Państwa, że zrobimy wszystko by chronić polskie rolnictwo i godnie wypełniać powierzone nam zadania – stwierdził Bronisław Węglewski – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W czasie jubileuszu Kapituła Odznaczeń Krajowej Rady Izb Rolniczych nadała odznaczenia osobom zasłużonym dla samorządu rolniczego.  Na podstawie uchwały KRIR z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Odznaczeń KRIR postanowieniem Kapituły Odznaczeń KRIR odznaczeni przez Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych zostali:

Jerzy Karsznia – powiat wieruszowski oraz Krzysztof Jan Nowak - powiat zduńskowolski.

Brązową odznaką Krajowej Rady Izb Rolniczych uhonorowano:

Henrykę Dubecką (powiat wieluński),

Czesława Dzierżawskiego (powiat pabianicki),

Ryszarda Jaworskiego (powiat radomszczański),

Jana Kołodziejczyka (powiat sieradzki),

Dariusza Kowalczyka (powiat tomaszowski),

Władysława Kowalskiego (powiat kutnowski),

Zenona Kowalskiegp (powiat zduńskowolski),

Sylwestra Liberę (powiat rawski),

Marię Lubowicką (powiat pabianicki),

Andrzeja Marata (powiat łowicki),

Krzysztofa Huberta Nowaka (powiat zduńskowolski),

Jacka Ossowicza (powiat skierniewicki),

Tomasza Piechotę (powiat brzezński),

Józefa Perczaka (powiat radomszczański),

Bogdana Sałatę (powiat łódzko-wschodni),

Józefa Stępnia (powiat wieluński),

Krzysztofa Sumińskiego (powiat rawski),

Eugeniusza Superę (powiat brzeziński),

Tadeusza Żyto (powiat łowicki).

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej - Joanna Gumula w imieniu Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczyła odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”. Odznaczenia ministerstwa rolnictwa otrzymali:

Janusz Frydrychowski (pow. bełchatowski)

Zygmunt Solecki (pow. bełchatowski)

Dorota Kołodziejczyk (pow. brzeziński)

Jarosław Balwierczyk (pow. brzeziński)

Ryszard Susik (pow. brzeziński)

Anna Guzek (pow. brzeziński)

Grzegorz Dropiński (pow. kutnowski)

Włodzimierz Jaworski (pow. kutnowski)

Jan Olesiński (pow. kutnowski)

Danuta Czupryniak (pow. łaski)

Monika Mrowińska (pow. łaski)

Daniel Gil (pow. łaski)

Izabela Stolińska (pow. łęczycki)

Jan Darolewski (pow. łęczycki)

Leszek Matusiak (pow. łęczycki)

Dariusz Kowalczyk (pow. łęczycki)

Janusz Staniszewski (pow. łowicki)

Józef Kolec (pow. łowicki)

Marcin Derach (pow. łódzki- wschodni)

Zbigniew Smyczek (pow łódzki- wschodni)

Michał Owczarek (pow. łódzki- wschodni)

Grzegorz Busiakiewicz (pow. łódzki- wschodni)

Tomasz Pacyniak (pow. opoczyński)

Wiesław Korczak (pow. pabianicki)

Halina Błoch (pow. pabianicki)

Danuta Trajdos (pow. pajęczański)

Jacek Koziński (pow. pajęczański)

Jan Madej (pow. piotrkowski)

Agnieszka Janiec (pow. piotrkowski)

Marek Kręglewski (pow. piotrkowski)

Ryszard Mroczkowski (pow. piotrkowski)

Grzegorz Hajdos (pow. poddębicki)

Mariusz Gortat (pow. poddębicki)

Waldemar Wierzbicki (pow. radomszczański)

Grzegorz Olczyk (pow. radomszczański)

Wiesław Staryga  (pow. radomszczański)

Marek Olborski (pow. radomszczański)

Krzysztof Gaborski (pow. radomszczański)

Piotr Chylak (pow. rawski)

Mariusz Cheba (pow. rawski)

Jacek Otulak (pow. rawski)

Małgorzata Rosa (pow. rawski)

Łukasz Feller (pow. rawski)

Kamila Dobroń (pow. sieradzki)

Ewa Zatoń – Smok (pow. sieradzki)

Waldemar Wajgert (pow. sieradzki)

Andrzej Kowara (pow. skierniewicki)

Józef Pąśko (pow. skierniewicki)

Ewa Sygitowicz (pow. tomaszowski)

Grzegorz Grad (pow. tomaszowski)

Rafał Dobrowolski (pow. tomaszowski)

Paweł Rochala (pow. tomaszowski)

Paweł Jaśko (pow. wieluński)

Krzysztof Wróbel (pow. wieluński)

Jan Olbiński (pow. wieluński)

Prakseda Kupietz (pow. wieruszowski)

Adam Ciećka (pow. wieruszowski)

Józef Wosiński (pow. wieruszowski)

Ewa Jopek (pow. wieruszowski)

Henryk Gudaś (pow. zduńskowolski)

Krzysztof Jończyk (pow. zduńskowolski)

Wiesław Rumpel (pow. zduńskowolski)

Wojciech Lenart (pow. zgierski)

Krzysztof Kucharczyk (pow. zgierski)

Dariusz Kierus (pow. zgierski)

Krzysztof Kozłowski (pow. zgierski)

Grzegorz Sikorski (pow. zgierski)

Daniel Walak (pow. zgierski)

Marek Wołowski (pow. zgierski)

Adam Michaś (pow. zgierski)

Wszyscy zgromadzeni na Jubileuszu otrzymali z rąk Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - Bronisław Węglewskiego Prezesa IRWŁ, Andrzeja Komali Wiceprezesa IRWŁ oraz Członków Zarządu IRWŁ; Ewy Bednarek, Mariusza Cheby, Dariusza Kowalczyka pamiątkowy medal wybity specjalnie z okazji XX-lecia samorządu Rolniczego Województwa Łódzkiego.

Historia samorządu rolniczego w Polsce

Początki izb rolniczych w Europie przypadają na początek XIX wieku. Ważne miejsce w historii formowania się samorządu rolniczego w Europie odegrała Francja i Niemcy. We Francji pierwsza ustawa o izbach rolniczych Chmbres consultatives d`Agriculture została wydana w roku 1851. W ustawie tej określano, że dozór nad izbami rolniczymi będą sprawowały władze administracyjne. Ustawa ta i następne nie zostały jednak wcielone w życie. Dopiero ustawa o izbach rolniczych z 3 stycznia 1924 roku oraz dekret z 16 grudnia 1924 roku, zmodyfikowany dekretem z 18 grudnia 1925 r. wprowadziły we Francji izby rolnicze, jako „zastępstwo interesów rolnictwa w skali departamentu”. Pierwsze wybory do izb rolniczych we Francji miały miejsce w 1927 roku.

Pierwsze izby rolnicze w Prusach wprowadzone zostały ustawą z 1894 roku. Izby te obejmowały terytorium jednej prowincji, a ich zadaniem była reprezentacja i obrona interesów rolnictwa i leśnictwa, popieranie wszelkich urządzeń, zakładanie i prowadzenie szkół rolniczych oraz popieranie postępu technicznego w produkcji rolnej. Ponadto miały one za zadanie współdziałanie z administracją rządowa i doskonalenie prawa gospodarczego. Pruskie izby rolnicze działalnością swoją w okresie przedwojennym położyły fundament pod rozwój kultury rolnej i były jednym z głównych filarów doskonałej organizacji ekonomicznej Niemiec.

Obok Niemiec i Francji izby rolnicze istniały także w wielu innych krajach Europy. Znane były m.in. włoskie izby rolnicze, angielskie izby rolnicze (zrzeszające organizacje rolnicze rożnego typu) oraz samorząd rolniczy w krajach skandynawskich. W Belgii – sąsiadującej z Francją – izby rolnicze powstały w 1924 roku, w Austrii w 1922 roku, na Węgrzech w 1920 roku, w Rumunii w roku 1925.

Pierwsza izba rolnicza na ziemiach polskich powstała w Poznaniu w roku 1895. Inicjatywa utworzenia tej izby, która przyjęła nazwę Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyszła od Niemców, a podstawę prawną do jej funkcjonowania stanowiła pruska ustawa o izbach rolniczych z dnia 30 czerwca 1894 roku. Do realizacji tej ustawy przystąpiono w sierpniu 1894 roku powołując komisje złożoną z przedstawicieli prowincjalnych stowarzyszeń rolnych niemieckich i polskich w celu przystosowania projektu statutu do warunków miejscowych. Ostatecznie sejm prowincjonalny w dniu 2 marca 1895 roku powołał do życia Izbę Rolniczą w regencji poznańskiej. Na czele zarządu izby stanęli Niemcy. Pierwsze wybory do izby przeprowadzone zostały w końcu 1895 roku. Polacy w stosunku do tworzącego się samorządu rolniczego byli nieufni i stanowili w nim mniejszość. Obawiali się, że szkoły rolnicze prowadzone przez izby rolnicze staną się ośrodkami germanizacji. Obawiano się także, że działalność izb rolniczych ograniczy prace istniejących już zawodowych organizacji rolniczych np. Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. Ta dezaprobata Polaków w stosunku do samorządu rolników spowodowała, że na lata 1896-99 do Rady wybrano 51 Niemców i 18 Polaków.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku historię izb rolniczych można podzielić na trzy okresy. Okres pierwszy wiązał się ze spolonizowaniem pruskich izb rolniczych i dostosowaniem ustawodawstwa pruskiego do aktualnej sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej Państwa Polskiego. Przejęcie Izby Rolniczej przez władze polskie miało miejsce 20 stycznia 1919 roku na mocy dekretu Naczelnej Rady Ludowej. Przejmując izbę Polacy obsadzili swoimi urzędnikami stanowiska zajmowane wcześniej przez Niemców, ale pozostawili dawną strukturę wydziałów. W pierwszym okresie działalności zlikwidowano istniejący system patronacki kółek rolniczych włączając je do bezpośredniej działalności izby.

W pierwszym okresie, obejmującym lata 1918-1928, zachodnio-polskie izby rolnicze zrobiły bardzo dużo dla podniesienia na swoich terenach techniki produkcji rolniczej i hodowlanej oraz dla oświaty rolniczej. Z inicjatywy izby poszerzono działalność oświatową o zorganizowane nowe towarzystwa takie jak: Związek Konia Szlachetnego, Związek Wielkopolskich Hodowców Trzody Chlewnej, Towarzystwo Ogrodnicze, Związek Bartników i Związek Hodowców Drobiu.

Zasadnicze znaczenie dla rozwoju samorządu rolniczego w Polsce miało rozporządzenie Prezydenta RP o izbach rolniczych z dnia 22 marca 1928 roku. Rozporządzenie to otworzyło drugi okres, ważny w historii polskich izb rolniczych. Według rozporządzenia z 1928 roku izba rolnicza została zdefiniowana, jako jednostka samorządu gospodarczego i osoba publiczno-prawna, działająca na obszarze jednego województwa i w granicach ustaw państwowych oraz własnego statutu.

Istota samorządowego charakteru izb rolniczych polegała na wykonywaniu przez nie praw zwierzchnich w stosunku do członków, których przynależność do izb rolniczych była obligatoryjna. Izby miały charakter powszechny i dlatego mogły reprezentować interesy wszystkich rolników i bronić całego rolnictwa. Głównym celem izb rolniczych, określonym w rozporządzeniu było zorganizowanie zawodu rolniczego (do rolnictwa zaliczano wówczas także leśnictwo, rybactwo, ogrodnictwo, hodowlę zwierząt oraz inne gałęzie wytwórczości związanej z gospodarstwem rolnym). Rozporządzenie określało, że do zakresu działania izb rolniczych należy przedstawicielstwo i ochrona interesów rolnictwa, samodzielne przedsiębranie w granicach obowiązujących przepisów prawa, środków w zakresie wszechstronnego popierania rolnictwa oraz wykonywania czynności, powierzanych izbom rolniczym przez ustawy i rozporządzenia, współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi we wszystkich sprawach, dotyczących rolnictwa. Na podstawie rozporządzenia instytucja izb rolniczych została wprowadzona na obszarze całego państwa.

Trzeci etap formowania się izb rolniczych wiązał się z nowelizacją ustawy o izbach rolniczych z dnia 27 października 1932 roku. Jednolity tekst nowelizowanego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej (z mocą ustawy) o izbach rolniczych został wprowadzony obwieszeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych Seweryna Ludkiewicza z dnia 22 listopada 1932 roku i opublikowany w 1933 roku. W nowelizacji ustawy nie uległy zmianie zasadnicze kompetencje izb rolniczych, zostały one jedynie rozszerzone.

Pracę izb rolniczych przerwał wybuch II wojny światowej. W okresie okupacji izby wojewódzkie zostały zlikwidowane. Okupanci pozostawili jedynie biura powiatowe, które wykorzystywano, jako jednostki ściągające od rolników nałożony przez okupanta kontyngent.

Po zakończeniu II wojny światowej już w marcu 1945 roku rozpoczęła swoją działalność Wojewódzka Izba Rolnicza w Poznaniu. Aby usprawnić pracę izby w powiatach zorganizowano 27 Powiatowych Biur Rolnych - delegatur izby działających w Wielkopolsce - i 12 na obszarze Ziemi Lubuskiej. Zadaniem tych biur była opieka nad zagospodarowaniem terenu, doradztwo fachowe oraz wykonywanie prac zleconych przez czynniki państwowe.

      Obok izby poznańskiej działalność prowadziły także inne izby rolnicze jednak niektóre z nich np. warszawska, kielecka i białostocka pozostały jedynie na etapie organizacyjnym. Przede wszystkim pracę izb rolniczych utrudniały przeszkody natury politycznej. Nowa władza zarzucała samorządowi rolniczemu między innymi to, że w przeszłości popierał gospodarstwa obszarnicze, a zaniedbywał drobnych rolników, a w związku z parcelacją folwarków stracił rację bytu. Ostatecznie izby zostały zlikwidowane dekretem z dnia 26 sierpnia 1946 roku o zniesieniu izb rolniczych, który wszedł w życie 10 października 1946 r. Dekretem tym zadania izb rolniczych w zakresie: przedstawicielstwa i obrony interesów rolnictwa, samodzielnego przedsiębrania środków do wszechstronnego popierania rolnictwa, współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi w sprawach rolnictwa zostały przekazane pozostającemu pod kontrolą komunistów Związkowi Samopomocy Chłopskiej. Związkowi został również przekazany majątek izb rolniczych, powstały po umorzeniu ich zobowiązań.

Przedwojenne izby rolnicze były instytucjami obligatoryjnymi, powoływanymi przez Radę Ministrów na wniosek ministra rolnictwa, zgłoszony w porozumieniu z ministrem reform rolnych oraz po zasięgnięciu opinii samorządu województwa i samorządu powiatowego oraz organizacji rolniczych.

Rada Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa, zgłoszony w porozumieniu z Ministrem reform Rolnych nadawała także izbie rolniczej statut, określający szczegółową organizacje izb rolniczych i decydowała o jego ewentualnych zmianach.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22 marca 1928 roku, wprowadzające izby rolnicze na obszarze całego kraju, określało w art.3, że okręgiem działalności izby rolniczej będzie jedno województwo.

Przedwojenne polskie izby rolnicze w wykonywaniu swoich zadań były niezawisłe w granicach prawa od organów administracji rządowej. Spełniały więc w warunek, aby nosić nazwę instytucji samorządowej, której istota polega na prawnej niezawisłości i hierarchicznej niepodległości od innych organów.

Przemiany roku 1989 odrodziły nadzieje środowiska rolniczego na wznowienie działalności własnego samorządu, po 50-letnim okresie niebytu na ziemiach polskich

Efektem kilkuletnich starań była uchwalona 14 grudnia 1995 roku ustawa o izbach rolniczych, która stworzyła podstawy prawne do przeprowadzenia demokratycznych wyborów i wyłonienia organów samorządu rolniczego. Terenem działania izb rolniczych reaktywowanych na mocy ustawy z 1995 roku było 49 województw. Tak było do roku 1999. W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 1999 roku reformy ustrojowej państwa na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku terenem działania izb rolniczych stał się obszar nowego województwa, a więc w miejsce dotychczasowych 49 izb rolniczych powstało 16 działających w granicach administracyjnych nowych województw. Następnym etapem była nowelizacja ustawy o izbach rolniczych z dnia 21 czerwca 2001 roku, która przyniosła rozszerzenie zakresu kompetencji samorządu rolniczego oraz wprowadziła zmiany w jego strukturze organizacyjnej.

Prezesi Krajowej Rady Izb Rolniczych:

I kadencja:      1997 – 1999                           Józef Waligóra

                        1999 (reforma adm.) – 2003 Józef Waligóra

II kadencja:    2003 – 2005                           Jan Krzysztof Ardanowski

                        2005-2007                             p.o. Prezesa Wiktor Szmulewicz

III kadencja:   2007-2011                              Wiktor Szmulewicz

IV kadencja:   2011-2015                              Wiktor Szmulewicz

V kadencja:    2015 -                                     Wiktor Szmulewicz

Pierwsze informacje dotyczące działalności  Łódzkiej Izby Rolniczej pochodzą z okresu międzywojennego

30 stycznia 1933 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie dotyczące utworzenia Izb Rolniczych z siedzibami: w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Łucku i Wilnie. Izba Rolnicza z siedzibą w Łodzi otrzymała statut dnia 11 kwietnia 1933 roku.

W dniu 1 czerwca 1933 r. Wojewoda Łódzki zarządził wybory radców z okręgów wyborczych. W roku sprawozdawczym 1934/38 rada Izby Łódzkiej liczyła od 51 do 54 członków.

W latach 1933-19936 prezesem Łódzkiej Izby Rolniczej był inż. Zbigniew Wilski, Wiceprezesem – Jan Kałużka, a w latach 1936 -1939 prezesem wybrany został Jan Piotrowski, natomiast wiceprezesem Władysław Fijałkowski.

Okręgiem działalności Łódzkiej Izby Rolniczej był ówczesny obszar województwa Łódzkiego, które składało się z powiatów: brzezińskiego, kaliskiego, kolskiego, konińskiego, łaskiego, łęczyckiego, łódzkiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, słupeckiego, tureckiego, wieluńskiego oraz miasta Łodzi. Ten podział administracyjno-terytorialny obowiązywał do roku 1938. W tym bowiem roku weszła reforma na mocy, której z województwa łódzkiego odłączono powiaty: kaliski, turecki, kolski, koniński, które weszły do województwa poznańskiego. Natomiast do województwa łódzkiego włączono powiaty: łowicki, rawsko-mazowiecki i skierniewicki - z województwa warszawskiego oraz opoczyński i konecki z województwa kieleckiego.

Najważniejszymi organami Łódzkiej Izby Rolniczej były:

Rada izby

Zarząd izby

Prezes izby

Radę izby tworzyli radcowie, a ich liczbę określał statut; 40 radców pochodziło z wyboru, 20 zaś z nominacji Ministerstwa Rolnictwa I Reform Rolnych.

W przyszłości IRWŁ przeniesie się do nowo wybudowanej siedziby przy ulicy Beskidzkiej nr 124 w Łodzi, który będzie służył także organizacji targów i wystaw produktów rolnych, sprzętu rolniczego, środków do produkcji rolnej. IRWŁ w nowym budynku planuje organizowanie szkoleń, narad i konferencji poświęconych sprawom wsi i rolnictwa oraz organizacji targów, wystaw produktów rolnych, sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej.

Prężną działalność izb rolniczych przerwał wybuch II Wojny Światowej

Okupanci pozostawili jedynie istniejące struktury powiatowe izb. Po zakończeniu II wojny światowej niektóre izby w tym: wielkopolska, białostocka, warszawska, a także kielecka wznowiły swoją działalność Prace izb rolniczych utrudniały przeszkody natury politycznej. Ostatecznie izby rolnicze zostały zlikwidowane dekretem Bolesław Bieruta z dnia 26 sierpnia 1946 roku.

Reaktywacja działalności izb rolniczych nastąpiła po 50 latach niebytu na polskiej scenie na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, która weszła w życie z dniem 5 kwietnia 1996 roku

Już w czerwcu 1996 roku zaznaczyły swoją obecność na polskiej scenie dwie izby rolnicze w tym wielkopolska izba rolnicza. Jesienią 1996 roku w większości województw odbyły się wybory do izb rolniczych zarządzone i zorganizowane przez wojewodów. Ze względu na obowiązujący 20% próg wyborczy, w rejonie łódzkim powstały tylko Izba Rolnicza Województwa Sieradzkiego i Piotrkowska Izba Rolnicza. Pozostałe Izby, a więc Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Skierniewicka Izba Rolnicza, Płocka Izba Rolnicza rozpoczęły swoją działalność w wyniku II tury wyborów, które odbyły się wiosną 1997 roku. Na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Piotrkowska Izba Rolnicza, Izba Rolnicza Województwa Sieradzkiego, Skierniewicka Izba rolnicza straciły status izb wojewódzkich zachowując autonomię w ramach nowych struktur administracyjnych, a ich następcą prawnym została Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, która objęła swym zasięgiem teren województwa łódzkiego mieszcząc w swych granicach części izb rolniczych z byłych województw: częstochowskiego, kaliskiego, konińskiego, płockiego, radomskiego. Członkowie Walnego Zgromadzenia poszczególnych izb zachowali swoje mandaty.

W dniu 30 stycznia 1999 roku obradowało w Łodzi I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które dokonało wyboru nowych organów statutowych, a więc Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu weszli:

Zenon Jarząb – Prezes – rolnik z gminy Działoszyn (dotychczasowy Prezes Izby Rolniczej Województwa Sieradzkiego)

Adam Janiak – Wiceprezes – rolnik z gminy Nieborów (dotychczasowy Prezes Skierniewickiej Izby Rolniczej)

Henryk Dąbrowski – Członek Zarządu –rolnik z gminy Daszyna (dotychczasowy Członek Zarządu Płockiej Izby Rolniczej)

Władysław Glubowski – Członek zarządu – rolnik z gminy Brójce (dotychczasowy Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego)

Kazimierz Perek – Członek Zarządu – rolnik z gminy Rzeczyca (dotychczasowy Prezes Piotrkowskiej Izby Rolniczej).

Jan Woźniak - Delegat IRWŁ do Krajowej Rady Izb Rolniczych 

Przedłużona kadencja samorządu rolniczego wygasła w październiku 2002 r.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w II kadencji

Andrzej Górczyński – Prezes IRWŁ

Andrzej Komala– Wiceprezes IRWŁ

Krzysztof Jasiński/Ewa Bednarek – Członek Zarządu IRWŁ

Krzysztof Jan Nowak – Członek Zarządu IRWŁ

Grzegorz Olszewski  – Członek Zarządu IRWŁ

Zenon Jarząb – Delegat IRWŁ do KRIR

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w III kadencji

Andrzej Górczyński – Prezes IRWŁ

Krzysztof Jan Nowak– Wiceprezes IRWŁ

Andrzej Komala – Członek Zarządu IRWŁ

Zbigniew Wojtera – Członek Zarządu IRWŁ

Jan Znyk – Członek Zarządu IRWŁ

Bronisław Węglewski – Delegat IRWŁ do KRIR

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w IV kadencji

Andrzej Górczyński – Prezes IRWŁ

Krzysztof Nowak– Wiceprezes IRWŁ

Andrzej Komala – Członek Zarządu IRWŁ

Dariusz Kowalczyk – Członek Zarządu IRWŁ

Jan Znyk – Członek Zarządu IRWŁ

Bronisław Węglewski – Delegat IRWŁ do KRIR

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w V kadencji

Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ

Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ

Ewa Bednarek – Członek Zarządu IRWŁ

Mariusz Cheba – Członek Zarządu IRWŁ

Dariusz Kowalczyk – Członek Zarządu IRWŁ

Adam Michaś – Delegat IRWŁ do KRIR

Dyrektorzy Biura IRWŁ w okresie jej 20-letniej działalności

Jerzy Kuzański (1997-2003)

Ludmiła Langwerska (2003-2005)

Maciej Kokotek (2005-2007)

Artur Ławniczak (2007-2008)

Iwona Ratajczyk (2008-2009)

Jerzy Kuzański (2009-obecnie)

Działania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w V kadencji reprezentowana jest przez 318 członków Rad Powiatowych działających w 21 powiatach ziemskich, w tym 42 Członków Walnego Zgromadzenia. To przedstawiciele rolników naszego województwa.

Aktywność samorządu rolniczego jest wielowymiarowa, m.in. określa ją art.5 Ustawy o Izbach Rolniczych i zadania statutowe, które Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizuje m.in. poprzez:

udzielanie porad we wszystkich kwestiach związanych z rolnictwem oraz porad prawnych,

działanie na rzecz minimalizacji skutków strat ponoszonych przez rolników, wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,

współpracę z administracją rządową i samorządem terytorialnym,

udział w organach i ciałach doradczych administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

współpracę z m.in. organizacjami, stowarzyszeniami działającymi w zakresie rolnictwa,

organizację szkoleń, konferencji, targów, wystaw poświęconych sprawom wsi i rolnictwa,

wspieranie powstawania i działalności organizacji producentów rolnych,

zgłaszanie i wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

W każdym z 21 powiatów naszego województwa funkcjonuje Biuro Powiatowe IRWŁ, w którym możecie Państwo pozyskać informację m. in. na temat organizowanych szkoleń i realizowanych projektów. Nasi pracownicy pomagają w wypełnianiu wniosków obszarowych, wniosków o materiał siewny, udzielając porad w sprawach rolnictwa. 

W minionych latach IRWŁ interweniowała m. in w następujących sprawach:

Nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

Podjęcia działań w związku z trudną sytuacją na rynkach owoców miękkich, zbóż, wieprzowiny oraz mleka

Regulacji prawnych dotyczących przejęcia oraz dziedziczenia płatności cukrowej,

Przepisów regulujących kwestię przyznawania pomocy w ramach działania PROW „Ułatwienie startu młodym rolnikom” w przypadkach współwłasności gospodarstwa innej niż małżeńska wspólność majątkowa,

Poszerzenia wykazu roślin uprawnych, do których przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, 

Dofinansowania wapnowania gleb w województwie łódzkim, 

Wprowadzenia dopłaty dla rolników do owoców miękkich oraz dopłaty do krów i owiec i świń 

Uproszczenia procedur w udzielaniu preferencyjnych kredytów klęskowych,

Wprowadzenie przepisów regulujących możliwość odliczania przez sprzedającego podatku VAT tylko w przypadku uprzedniego zapłacenia rolnikowi za dostarczone produkty, 

Zmiany przepisów regulujących kwestię przyznawania pomocy w ramach działania PROW„ Ułatwianie startu młodym rolnikom”- dopuszczenie możliwości przesunięcia w czasie spełniania wymogu wielkości gospodarstwa ( pół roku od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy-na powiększenie gospodarstwa do min. Średniej wojewódzkiej, a następnie 3 lata na powiększenie gospodarstwa do min. Średniej krajowej), 

Zmian związanych z nowelizacją ustawy o dopłatach do obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie, 

Wprowadzenia zmian w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. Zarząd IRWŁ wnioskował, aby akcyza za paliwo była zwracana w 100% jak to ma miejsce np. w Niemczech. Ponadto należy zwiększyć limit za 1 hektar, gdyż rolnicy otrzymują tylko zwrot za 86 litrów a w rzeczywistości zużywają więcej. Dodatkowo limit powinien być zróżnicowany w zależności od prowadzonej produkcji, gdyż więcej paliwa niż wskazuje limit zużywa się przy prowadzeniu produkcji zwierzęcej.

Doradcza rola Izby

Jedną z form realizacji zadań statutowych Izby Rolniczej jej udział jej przedstawicieli w organach i ciałach doradczych administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Przedstawiciele Zarządu oraz delegaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego pełnią społeczne funkcje doradcze w takich instytucjach jak: Copa i Cogeca, Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Zespół Opiniodawczo-Doradczy Marszałka Województwa Łódzkiego w przygotowania projektu uchwał podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie, Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Powiatowe Rady Rynku Pracy, Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach, Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego przy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, Kapituła Konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego, Komisja BHP działająca przy Wojewódzkim Inspektorze Pracy, Rada Społeczna działająca przy OT KOWR w Łodzi, Związek Wzajemności Członkowskiej "Gospodarz'' przy Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego uczestniczy i pomaga we wszystkich inicjatywach lokalnych społeczności, które mają na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy oraz życia na wsi.  Jest realizatorem wielu projektów, szkoleń i inicjatyw na rzecz rolnictwa.

Współpraca z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich

Współpraca Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z Jednostką Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego rozpoczęła się w 2009 roku i trwa do chwili obecnej. Organizujemy szkolenia skierowane do liderów obszarów wiejskich, a w szczególności: rolników, sołtysów, członków KGW oraz LGD, które dają możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycie nowych umiejętności z których lokalne społeczności mogą skorzystać. Przekazujemy wiedzę w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich możliwości, jakie niesie PROW oraz zasoby środowiska naturalnego. Mamy nadzieję na zwiększenie liczby wdrożonych wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Transfer wiedzy, jaki ma miejsce podczas szkoleń, pozytywnie wpłynie na wzrost poziomu aplikowania o środki unijne, szczególnie z PROW 2014-2020. Pozwoli to na realizację inicjatyw w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji, a przede wszystkim aktywizacji mieszkańców wsi.

W tym okresie udało nam się nam wspólnie zorganizować konferencje oraz wyjazdy studyjne dla rolników:

wyjazd szkoleniowy do Niemiec i Austrii dla rolników z terenu województwa łódzkiego, którego celem było zapoznanie się z tematyką dostosowania gospodarstw do minimlanych wymogów wzajemnej zgodności,

Wyjazd szkoleniowy do Austrii i Włoch dla rolników z terenu województwa łódzkiego z zakresu odnawialnych źródeł energii,

Dofinansowanie transportu na wyjazd na XV  Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2013 w Bednarach dla dwóch grup rolników  z województwa łódzkiego,

Wyjazd studyjno – szkoleniowy Węgry – Rumunia dla rolników z terenu województwa łódzkiego, z zakresu dostosowania gospodarstw rolnych do minimalnych wymogów wzajemnej zgodności (cross – compliance),

Wyjazd studyjno - szkoleniowy dla rolników, liderów lokalnych, przedstawicieli LGD, na teren województwa małopolskiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, nowego finansowania na lata 2014-2020, perspektyw rozwoju gospodarstw rodzinnych,

„Szkolenie - Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa łódzkiego” do Krynicy Zdrój dla 45 kobiet zamieszkujące obszary wiejskie.  Celem szkolenia była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu kobiet oraz młodzieży poprzez tworzenie przez nich przedsiębiorstw,

Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane „Potato Europe” 2018 - Hanover,

Konferencje/szkolenia

Konferencja podsumowująca etap wojewódzki VIII Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" dla rolników etapów regionalnych w Dobieszkowie

6 konferencji na temat pozyskiwania funduszy unijnych przez producentów rolnych, prowadzenie działalności rolniczej, VAT w rolnictwie dla rolników województwa łódzkiego - (Stryków, Zduńska Dąbrowa, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Bedlno),

5 konferencji lokalnych dla rolników województwa łódzkiego z zakresu " Odnawialnych źródeł energii- wymogi nowych czasów, ale także szansa rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich na terenie województwa łódzkiego "- ( Wieluń, Łęczyca, Tomaszów Maz., Sieradz, Oporów),

Konferencja podsumowująca IX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - etap wojewódzki dla rolników etapów regionalnych i laureatów - Łódź

Wojewódzka Konferencja poświęcona tematyce " Kierunki Reformy Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020" dla rolników województwa łódzkiego - Łódź

Konferencja na temat: „Wspólna Polityka Rolna w latach 2014-2020 z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, jako szansy rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa łódzkiego”- Tworzyjanki,

Konferencja na temat: "Rolnictwo ekologiczne w województwie łódzkim - perspektywy rozwoju" – Łódź,

„Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich” na terenie województwa łódzkiego – (Skierniewice, Łęczyca, Buczek, Włodzimierzów)

„Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich” na terenie województwa łódzkiego – (Skierniewice, Łęczyca, Kutno, Buczek)

Konsorcja

Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA-00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 przyznanie pomocy w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla Konsorcjum w skład którego wchodzi Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego - „Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych -2 dniowe szkolenia dla rolników z terenu województwa łódzkiego”.

Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA- 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 przyznanie pomocy w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla Konsorcjum w skład którego wchodzi Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego - Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych szkolenie dla rolników z terenu województwa łódzkiego.

FAPA 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie PROW 2007-2013. Szkolenia zorganizowano w ramach konsorcjum Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i Śląska Izba Rolnicza - Szkolenia nt. "Normy i wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie. Szkolenie dla rolników posiadaczy lub użytkowników gospodarstw rolnych z terenu województwa łódzkiego.

Umowa z FAPĄ z konsorcjum w skład, którego wchodziły: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, SAM-ROL Sp. z o. o., ŁODR z s. w Bratoszewicach - „Stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony”,

Umowa z ARiMR z konsorcjum Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i Izba rolnicza Województwa Łódzkiego na realizację operacji w ramach działania: „Transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego PROW 2014-2020 – Normy i wymogi wzajemnej zgodności”.

Fundacja Programów FAPA Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wchodzącą w skład konsorcjum z: Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” – Lider oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym, Wielkopolską Izbę Rolniczą, Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą, Mazowiecką Izbę Rolniczą, Izbę Rolniczą w Opolu - „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”

Projekty

Kończymy projekt pn. Promocja marki „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”, w ramach którego zorganizowaliśmy dwie imprezy kulturalno-edukacyjno-wystawiennicze, gdzie rolnicy i przedsiębiorcy branży rolniczej mogli m. in. zaprezentować swoje produkty oraz propagować unikalność i tradycję kultury regionu łódzkiego.

 We współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych organizujemy pikniki finansowane z „Funduszu Promocji Produktów Rolno-Spożywczych” w czasie których zachęcamy do spożywania polskiej, zdrowej żywności.

We współpracy m.in. ze Hodowlą Roślin Kalinowa Sp. z o. o., Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Stowarzyszeniem „Polski Ziemniak” zostały zorganizowane XXIV Krajowej Dni Ziemniaka, podczas których producenci z krajów UE mogli zaprezentować się oraz zapoznać z najnowszymi technologiami produkcji ziemniaków.

W partnerstwie z 7 regionami w Unii Europejskiej:  Navarra (Hiszpania), Puglia (Włochy), Region Północno-Zachodni (Rumunia), Akwitania (Francja), Lombardia (Włochy), Ostrobotnia Południowa (Finlandia), Argowia (Szwajcaria) promujemy rolnictwo ekologiczne w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” – SME ORGANICS. Dodatkowo w projekt jest także zaangażowana Międzynarodowa Fundacja na rzecz Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM EU). Każdy region opracowuje Regionalną Diagnozę sektora żywności ekologicznej oraz Regionalny Ekologiczna Plan Działania.

Współpraca z instytucjami rolniczymi i okołorolniczymi

Co roku w czasie Targów Ferma w Łodzi zapraszamy wszystkich rolników na debaty rolnicze w czasie których wraz z ministrem rolnictwa, przedstawicielami MRiRW, instytucji rolniczych, okołorolniczych, a przede wszystkim z rolnikami całego województwa analizujemy sytuację obszarów wiejskich w Polsce. Współpracujemy z Krajową Radą Izb Rolniczych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Łodzi, Łódzkim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Sulejowie, Łódzkim Rynkiem Hurtowym „Zjazdowa” S.A., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Duszpasterstwem Rolników Archidiecezji Łódzkiej, BGŻ BNP Paribas, Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Łodzi, związkami zawodowymi i branżowymi oraz innymi instytucjami i firmami pracującymi na rzecz rolnictwa.

Działalność informacyjna

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego dla rolników z naszego województwa przygotowuje bezpłatny miesięcznik W NOWEJ ROLI. Zależy nam by czytelnicy mogli znaleźć w miesięczniku wszystko to, czym żyje wieś i polski rolnik. Dlatego do współpracy przy tworzeniu publikacji zaprosiliśmy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Sulejowie, Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego dla rolników z naszego terenu przygotowała stronę internetową www.izbarolnicza.lodz.pl na której można znaleźć najbardziej aktualne informacje dotyczące nie tylko obszarów wiejskich, ale także problematyki krajowej i światowej mającej wpływ na polską wieś.

Spółka SAM-ROL

Przy Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego działa spółka SAM-ROL, której Prezesem jest Piotr Kociołek. Spółka między innymi jest wydawcą miesięcznika W NOWEJ ROLI oraz prowadzi szkolenia chemizacyjne dla rolników.

To tylko cząstka działalności Izby Rolniczej Województwa. Uczestniczymy we wszystkich inicjatywach lokalnych społeczności, jak choćby Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Powiatowy Konkurs Orki w Brzezinach. Jesteśmy współorganizatorami konkursów, seminariów, szkoleń. Uczestniczymy w targach, dożynkach i innych przedsięwzięciach zarówno na szczeblu europejskim i krajowym, ale także na szczeblu powiatu i gminy. Zależy nam by być wszędzie tam, gdzie ważą się sprawy wsi i rolnictwa.

Jubileusz XX-lecia to czas pewnych podsumowań. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie nasze plany i zamierzenia udało nam się przeprowadzić. Mamy jednak nadzieję, że w kolejnych latach samorząd rolniczy doczeka się zwiększenia kompetencji, aby mógł w pełni realizować oczekiwania rolników.