Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 27/29, NIP 7251512675, (dalej jako „ADO”).
  • ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktować pod adresem mailowym inspektor@alt.com.pl, numerem telefonu 426330174;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na przesłaną korespondencję tradycyjną lub mailową oraz odpowiedzi wynikające z rozmów telefonicznych przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest realizacja zadań ustawowych Izby;
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające je na zlecenie izby oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania;
  • Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez okres niezbędny do wykonania działań ustawowych Izby oraz przez okres wymagany przepisami prawa;
  • Osoby fizyczne, których dane dotyczą dysponują m. in. prawem żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej;
  • w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne / wymogiem ustawowym / warunkiem umownym / warunkiem zawarcia umowy.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować pod adresem Łódź ul. Północna 27/29 lub pisemnie na adres 91-420 Łódź ul. Północna 27/29.

Powyższa wiadomość  ma charakter wyłącznie informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.